Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – wrzesień – 2022

Intencja papieska:

O zniesienie kary śmierci.        

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

w nienaruszalność i godność osoby, 

została zniesiona w ustawodawstwie

wszystkich państw świata. 

Intencja parafialna

        Módlmy się za dzieci i młodzież w nowym roku

       szkolnym o błogosławieństwo w nauce

       oraz o zdrowie i siły dla nauczycieli

       i wychowawców.