KSIĘŻA

Ks. Ryszard Gass – proboszcz parafii


ks. Tomasz Matyjaszczyk – dyr. Domu Rekolekcyjnego w Kunicach.

 


DAWNI PROBOSZCZOWIE

Wiele tych zdjęć przesłał i udostępnił nam p. Jerzy  Węgier. (dziękujemy).

Za zdjęcia ks. Haszczaka, ks. Burzyńskiego i ks. Józefa Śmietany dziękuję panu
Arkadiuszowi Prokopowiczowi, który przesłał brakujące fotografie.


  Ks. Stanisław Jastkowski – 23.03.1992 r.


Ks. Stanisław Strzałkowski – 17.08.1981 r.


Ks. Zbigniew Szuberlak – 12.07.1961 r.


Ks. Leon Chrystowski – 28.02.1952 r.


Ks. Michał  Haszczak – 25.07. 1951 r.


Ks. Józef Burzyński – 27.11.1949 r.


Ks. Józef Śmietana – 05.08.1949 r.

KLIKNIJ I CZYTAJ ARTYKÓW W PDF