Category Archives: INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Intencje Apostolsrwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – kwiecień – 2024. r.

          

 Intencja papieska:

 O szacunek dla kobiet.  Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność   kobiet były szanowane we wszystkich kulturach   i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji,  która przynosi tyle cierpienia w różnych  częściach świata.

 Intencja parafialna:                               

    Módlmy się za dzieci przygotowujące się   do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej   oraz za ich Rodziców i Rodziny.

 

 

 

      

Intencje Apostolsrwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – marzec – 2024. r.

Intencja papieska:

 Za współczesnych męczenników.
 Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach  świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii,  aby rozpalali Kościół swoją odwagą  i misyjnym entuzjazmem.

 Intencja parafialna:                               

         O dobre  przeżycie Wielkiego Postu i spowiedzi  wielkanocnej przez Rodziny Naszej parafii oraz za księży spowiedników.

 

 

 

 

 

      

 

Intencje Apostolsrwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – luty – 2024. r.

Intencja papieska:

 Za nieuleczalnie chorych.

Módlmy się, aby osoby nieuleczalnie chore  oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

 Intencja parafialna:                               

        O zdrowie dla chorych  z Naszej parafii  za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.

Intencje Apostolsrwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – grudzień – 2023. r.

Intencja papieska
– Za osoby z niepełnosprawnościami

Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami
były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje
promowały programy integracyjne,
które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Intencja parafialna:
O przekaz wiary świętej w rodzinach Naszej parafii,
aby pojednane ze sobą i z Bogiem przeżyły
nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – listopad – 2023.r.

          Intencja papieska – Za Papieża      

       Módlmy się za Papieża, aby pełniąc swoją misję

       z pomocą Ducha Świętego, nadal towarzyszył

       w wierze powierzonej mu trzodzie.

 Intencja parafialna:  

 Za zmarłych kapłanów, którzy pracowali

           w Naszej  parafii oraz zmarłych

           polecanych w wypominkach.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – październik – 2023.r.

          

        Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej        

                   na miesiąc  – Październik  –  2023.r.

Intencja papieska                                       – Za Synod      

       Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie

       i dialog jako styl życia na każdym szczeblu,

       pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu

       ku peryferiom świata.

 

 

Intencja parafialna:

                               

 Za wszystkich członków Róż Żywego Różańca,  

      za modlących się w Margaretkach,

      za rodziców modlących się na różańcu za dzieci,

      za modlących się w różańcu za Rodziny     

      oraz za nowych czcicieli Maryi.

 

 

 

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – wrzesień – 2023.r.

Intencja papieska
– Za ludzi żyjących na marginesie

Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie
społeczeństwa, w nieludzkich warunkach
egzystencjalnych, nie byli zapominani
przez instytucje i by nigdy nie byli uważani
za pozbawionych wartości.

Intencja parafialna:

Módlmy się za dzieci i młodzież w nowym roku
szkolnym o błogosławieństwo w nauce
oraz o zdrowie i siły dla nauczycieli, katechetów
i wychowawców.

 

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – sierpień – 2023.r.

          Intencja papieska                      – Za światowy Dzień Młodzieży

Módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży

w Lizbonie pomógł młodym ludziom wyruszać

w drogę i dawać świadectwo Ewangelii

własnym życiem.

Intencja parafialna:

O trzeźwość w rodzinach Naszej Parafii.

 

 

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Czerwiec – 2023.r.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej
na miesiąc – Czerwiec – 2023.r.

 

Intencja papieska
– O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa
podjęła konkretne działania, zmierzające
do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie
ofiarom i ich rodzinom.

 

Intencja parafialna:

Za dzieci i młodzież, aby spowiedzią i komunią
świętą podziękowały za miniony rok szkolny
i z Bogiem przeżyły szczęśliwie wakacje
pamiętając o modlitwie i mszy świętej.

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Czerwiec – 2023.r.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej
na miesiąc – Czerwiec – 2023.r.

 

Intencja papieska
– O zniesienie tortur
Módlmy się, aby wspólnota międzynarodowa
podjęła konkretne działania, zmierzające
do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie
ofiarom i ich rodzinom.

 

Intencja parafialna:

Za dzieci i młodzież, aby spowiedzią i komunią
świętą podziękowały za miniony rok szkolny
i z Bogiem przeżyły szczęśliwie wakacje
pamiętając o modlitwie i mszy świętej.