Category Archives: INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Kwiecień – 2021

– Podstawowe prawa           

Módlmy się  za osoby, które narażają swoje życie,

walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach,

w reżimach autorytarnych, a nawet

w przeżywających kryzys demokracjach.

– Intencja parafialna:

O Boże miłosierdzie dla zmarłych,

aby Chrystus Zmartwychwstały przyjął

ich do swego królestwa.

====================================================================================
Zmiana tajemnic w I – wszą sobotę miesiąca kwietnia tj. 03.04.2021.r., natomiast msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi w II- gą sobotę miesiąca tj. 10.04.2021.r. o godz. 08:00

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Marzec – 2021

Intencja ewangelizacyjna – Sakrament pojednania:

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencja parafialna:

O wyzwolenie z obojętności i lenistwa duchowego dla Rodzin Naszej parafii.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Luty – 2021

Intencja powszechna

– Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy,
aby były chronione przez społeczeństwo,
a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Intencja parafialna:

– O zdrowie dla chorych z naszej parafii
za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Styczeń – 2021.r.

Intencja ewangelizacyjna

– Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością

na wszystkich.

– Intencja parafialna:

O otwartość serc rodzin Naszej parafii na łaski płynące z Najświętszego Serce Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Nowym 2021 Roku Pańskim.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Październik – 2020.r.

Intencja ewangelizacyjna

– Misja świeckich w Kościele

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Intencja parafialna:

Za wszystkich członków Róż Żywego Różańca,
rodziców modlących się na różańcu za dzieci
oraz nowych czcicieli Maryi.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Wrzesień – 2020.r.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej
na miesiąc – Wrzesień – 2020.r.

Intencja powszechna

– Szanowanie zasobów planety

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Intencja parafialna:

Módlmy się za dzieci i młodzież w nowym roku szkolnym o błogosławieństwo w nauce
oraz o zdrowie i siły dla nauczycieli
i wychowawców.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – czerwiec – 2020.r.

Intencja  ewangelizacyjna

– Droga serca

Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią,

znaleźli drogi życia, dając się poruszyć

przez Serce Jezusa.

Intencja parafialna:

Z racji pandemii:
O nawrócenie rodzin Naszej parafii na wypełnianie woli Bożej odczytywanej w Słowie Bożym.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Maj – 2020.r.

Intencja  ewangelizacyjna – za diakonów

    Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem  dla całego Kościoła.

Intencja parafialna:

Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny  o przerwanie pandemii koronawirusa i w intencji osób chorych, oraz tych, którzy pomagają w walce z ta chorobą. Również za zmarłych o radość życia wiecznego.

                    MODLITWY PAPIEŻA FRANCISZKA NA MAJ   2020.r.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Kwiecień – 2020.r.

Intencja powszechna

– Wyzwolenie się z uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące

pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc

i towarzyszenie. 

                        Intencja parafialna: 

O ustanie pandemii  koronawirusa na świecie

i w Polsce oraz łaskę  zdrowia dla chorych.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej

Intencja ewangelizacyjna

– Katolicy w Chinach

Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał

w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

 Intencja parafialna: 

      O owocne przeżycie rekolekcji i spowiedzi

      wielkanocnej przez Rodziny Naszej parafii

 oraz za Ojca rekolekcjonistę i księży spowiedników.