Category Archives: INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Styczeń – 2021.r.

Intencja ewangelizacyjna

– Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością

na wszystkich.

– Intencja parafialna:

O otwartość serc rodzin Naszej parafii na łaski płynące z Najświętszego Serce Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w Nowym 2021 Roku Pańskim.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Październik – 2020.r.

Intencja ewangelizacyjna

– Misja świeckich w Kościele

Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Intencja parafialna:

Za wszystkich członków Róż Żywego Różańca,
rodziców modlących się na różańcu za dzieci
oraz nowych czcicieli Maryi.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Wrzesień – 2020.r.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej
na miesiąc – Wrzesień – 2020.r.

Intencja powszechna

– Szanowanie zasobów planety

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Intencja parafialna:

Módlmy się za dzieci i młodzież w nowym roku szkolnym o błogosławieństwo w nauce
oraz o zdrowie i siły dla nauczycieli
i wychowawców.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – czerwiec – 2020.r.

Intencja  ewangelizacyjna

– Droga serca

Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią,

znaleźli drogi życia, dając się poruszyć

przez Serce Jezusa.

Intencja parafialna:

Z racji pandemii:
O nawrócenie rodzin Naszej parafii na wypełnianie woli Bożej odczytywanej w Słowie Bożym.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Maj – 2020.r.

Intencja  ewangelizacyjna – za diakonów

    Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem  dla całego Kościoła.

Intencja parafialna:

Przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny  o przerwanie pandemii koronawirusa i w intencji osób chorych, oraz tych, którzy pomagają w walce z ta chorobą. Również za zmarłych o radość życia wiecznego.

                    MODLITWY PAPIEŻA FRANCISZKA NA MAJ   2020.r.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Kwiecień – 2020.r.

Intencja powszechna

– Wyzwolenie się z uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące

pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc

i towarzyszenie. 

                        Intencja parafialna: 

O ustanie pandemii  koronawirusa na świecie

i w Polsce oraz łaskę  zdrowia dla chorych.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej

Intencja ewangelizacyjna

– Katolicy w Chinach

Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał

w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.

 Intencja parafialna: 

      O owocne przeżycie rekolekcji i spowiedzi

      wielkanocnej przez Rodziny Naszej parafii

 oraz za Ojca rekolekcjonistę i księży spowiedników.