Category Archives: INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – kwiecień – 2023.r

Intencja papieska

                – O kulturę wyrzeczenia się przemocy 

      Módlmy się o większe propagowanie kultury

      rezygnacji z przemocy, do której prowadzi

      coraz rzadsze używanie broni, zarówno

      przez państwa, jak i obywateli. 

                        Intencja parafialna: 

      W intencji dzieci przygotowujących się

      do  Pierwszej Komunii Świętej

      oraz dzieci rocznicowych, ich rodziców i bliskich.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – luty – 2022.r

          

        Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej        

                   na miesiąc  –  Luty  –  2023.r.

Intencja papieska                                       – Za parafie.
Módlmy się, aby parafie, stawiając w centrum komunię, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej potrzebujących.

                                                      Intencja parafialna:                                                                                  

O zdrowie dla chorych  z Naszej parafii

    za wstawiennictwem Matki Bożej z Lourdes.

 

 

 

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – grudzień – 2022.r

Intencja papieska:

Za organizacje wolontariatu. 

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące  się promocją człowieka znalazły osoby  pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Intencja parafialna: 

Aby  Nasze Rodziny pojednane  ze sobą i z Bogiem szczęśliwie przeżyły święta Bożego Narodzenia.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – Listopad – 2022.r

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej
na miesiąc – Listopad – 2022.r.

 

Intencja papieska:
– Za dzieci, które cierpią.

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te,
które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały
dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać
uczucia ze strony rodziny.

Intencja parafialna:

 

Za zmarłych kapłanów, którzy pracowali
w Naszej parafii oraz zmarłych
polecanych w wypominkach.

 

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – październik – 2022

Intencja papieska:

O Kościół otwarty na wszystkich.        

      Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii

      i odważny w jej głoszeniu, był miejscem  

      solidarności, braterstwa i otwartości,

      doświadczając coraz bardziej synodalności. 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – wrzesień – 2022

Intencja papieska:

O zniesienie kary śmierci.        

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

w nienaruszalność i godność osoby, 

została zniesiona w ustawodawstwie

wszystkich państw świata. 

Intencja parafialna

        Módlmy się za dzieci i młodzież w nowym roku

       szkolnym o błogosławieństwo w nauce

       oraz o zdrowie i siły dla nauczycieli

       i wychowawców.  

 

 

         

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – sierpień – 2022

Intencja papieska:

– Za  małych i średnich przedsiębiorców. Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym           i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie  społeczności, w których żyją.

Intencja parafialna:    O trzeźwość w rodzinach Naszej Parafii.

 

 

 

 

 

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – czerwiec – 2022

 

 

 

 

– Intencja papieska:  Za rodziny,  módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu.

– Intencja parafialna:   Za dzieci i młodzież kończące rok szkolny, o błogosławieństwo Boże na czas wakacji  oraz opiekę Matki Bożej Szkaplerznej.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – maj – 2022

Intencja papieska:

– O wiarę dla młodych

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni

życia, odkryli w Maryi wzór słuchania,   głębię rozeznawania, odwagę wiary

oraz poświęcenie się służbie.

Intencja parafialna: 

    Za dzieci komunijne i ich Rodziny, aby pragnęły

zawsze żyć z Chrystustem w komunii świętej.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – kwiecień – 2022

Intencja papieska:

– Za pracowników służby zdrowia Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników  służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach
najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Intencja parafialna:

O owocne przeżycie rekolekcji i spowiedzi wielkanocnej przez Rodziny Naszej parafii oraz za Ojca rekolekcjonistę i księży spowiedników.