ŻYWY RÓŻANIEC

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej
solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych”. Jan Paweł II
Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych, w kościele
parafialnym.

 

W parafii działają trzy Apostolstwa Modlitwy Różańcowej – Róże Żywego Różańca.
Zelatorką jest Pani Genowefa Piwko – tel. kontaktowy: 669 683 850

Wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Modlitwą obejmują:

– intencje papież
– intencje Ewangelizacyjne
– intencje parafii – wskazane przez Proboszcza

W marcu 2009 została założona Róża Różańcowa rodziców za dzieci. Obecnie jest ich cztery.
Zelatorką jest Pani Agnieszka Harenda – tel. kontaktowy: 509 868 780

Wymiana tajemnic tych róż odbywa się pierwszego dnia każdego miesiąca.