OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 13.10.2019 – XXVIII Niedziela zwykła.

1) Dzisiaj XIX Dzień Papieski przeżywany pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Przy wyjściu składamy ofiary do skarbonek na żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II w postaci stypendium dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z rodzin ubogich.

2) Również dzisiaj 13 października ostatni Dzień Fatimski; zapraszamy na różaniec na 17,3o i po Mszy św. na procesję z figurą MB fatimskiej wokół świątyni.

INTENCJE MSZALNE – 13-20.10.2019

Niedziela 9,oo –   W 2 rocz. śmierci Tadeusza i ++Grzegorza, Stefana, Annę, Mateusza,

Wincentego i Weronikę.

9,oo –  Za wszystkich zmarłych z rodziny Krzyśków.

W piątek 11 października 2019 r. we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji odbędą się modlitwy w intencji Ojczyzny, obejmujące mszę św., nabożeństwo różańcowe, adorację Najśw. Sakramentu do godziny 21.00, zakończoną odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zabrał głos abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Napisał między innymi, że „z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. […] W zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. […] Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego. […] Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania”.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 06.0.2019 – XXVII Niedziela zwykła.

1) Wczoraj odbyła się pielgrzymka Róż ŻR i Apostolstwa Margaretka do Rokitna. Bardzo serdecznie dziękuję naszym wiernym w niej uczestniczącym, a szczególnie pani Gieni Piwko za zorganizowanie jej…

INTENCJE MSZALNE – 06-13.10.2019

Niedziela 9,oo –   śp + Irenę Komar w 1 rocz śmierci.

9,oo –  ++Rodziców Leontyna i Władysław Fafuła; męża Władysława i syna

Stanisława.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 09.09.2019 – XXVI Niedziela zwykła.

1) W ubiegłą niedzielę po Mszy św. o 11,oo odbyło się pierwsze spotkanie dzieci komunijnych  i ich rodziców; następne w niedzielę 6 października. Przypominam, że  Pierwsza Komunia św.  w naszej parafii jest zawsze 3 maja; dzisiaj rodzice składają po Mszy św. deklaracje zapisujące dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii sw. W przyszłą niedzielę poświęcę i wręczę tym dzieciom różańce.

INTENCJE MSZALNE – 9.09-06.10.2019

Niedziela 9,oo –  śp ++Józef Chyl w 2o rocz śmierci i dziadków : Władysław i Helena Chyl i

Michał i Franciszka Zabawa.

9,oo – śp ++Gustaw, Bogumił i rodziców z obu stron z rodzin Rosół i Skiba.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 22.09.2019 – XXV Niedziela zwykła.

1) Zakończył się IX Tydzień wychowania w którym uczyliśmy się od świętych i błogosławionych być wychowawcami w swoim środowisku. Bóg zapłać za trwającym tu na modlitwie. Dzisiaj prawdziwie zatroskani nauczyciele i wychowawcy są na pielgrzymce u Pani Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.

INTENCJE MSZALNE – 22-29.09.2019

Niedziela 9,oo –  śp ++ Irenę i Władysława Marciniszyn oraz Włodzimierza Borowieckiego.

 

11,oo –  śp ++Meża Eugeniusza Jabłońskiego i synów Franciszka, Zdzisława, Mieczy

Sława, wnuczka Jacka i zięcia Stanisława o radość nieba.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 15.09.2019 – XXIV Niedziela zwykła.

1) Wczoraj odbyła się w Polsce i naszej parafii akcja ewangelizacyjno modlitewna –„ Polska pod krzyżem”. Bardzo serdecznie dziękuję tym naszym wiernym, którzy wzięli w niej udział.