MARGARETKI

W naszej parafii w roku 2009 zostały założone cztery Apostolaty „Margaretka”. Dwie Margaretki otaczają modlitwą ks. Proboszcza Ryszarda Gas, a dwie ks. Artura Adamczaka byłego dyrektora tutejszego Domu Rekolekcyjnego.

Jest to  ruch osób modlących się za kapłanów „Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam też powstały pierwsze Margaretki.

Celem Apostolatu jest

modlitwa za wybranego kapłana

troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą

współpraca między kapłanami i świeckimi

wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

Jako logo apostolatu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę. Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.