SAKRAMENT POKUTY

Sakrament pokuty – w naszej parafii codziennie przed Mszą św.

Sakrament pokuty i pojednania jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła. Jest on koniecznym środkiem zbawienia dla wszystkich, którzy po chrzcie ciężko zgrzeszyli. Umożliwia on skuteczne odpuszczenie winy grzesznikowi mocą śmierci Jezusa Chrystusa, a przez to umożliwia ponowne korzystanie z sakramentów, zwłaszcza z Eucharystii. Sakrament ten można powtarzać.

Sakramentalny znak skuteczny polega przede wszystkim na kapłańskim ustnie udzielonym rozgrzeszeniu, które jako wyrok sędziowski posiada charakter oznajmujący. W ciągu wieków w sposób zasadniczy zmieniała się forma tego sakramentu. Zawsze jednak można wyodrębnić dwa istotne elementy: akty człowieka (żal za grzechy, wyznanie grzechów, zadośćuczynienie) i działanie Boże za pośrednictwem Kościoła.

Do ważnej i godziwej spowiedzi niezbędnie konieczny jest żal, wyznanie grzechów i zadośćuczynienie. Żal doskonały sam gładzi grzechy, do spowiedzi wystarczy żal niedoskonały. Istnieje obowiązek wyznania wszystkich grzechów ciężkich. Wyznanie grzechów jest strzeżone tajemnicą spowiedzi. Od Soboru Laterańskiego IV istnieje ścisły obowiązek kościelny odbycia przynajmniej raz w roku ważnej spowiedzi. Szafarz sakramentu nakłada również pokutę, która powinna mieć charakter zadośćczyniący i leczniczy, tak aby penitent nawrócił się ze swoich grzechów.

Szafarzem sakramentu pokuty jest kapłan, który do ważnego korzystania z władzy święceń posiada konieczne do tego celu upełnomocnienie – jurysdykcję. Kościół zastrzega rozgrzeszenie z niektórych grzechów dla wyższej instancji penitencjarnej (np. z grzechu aborcji).

W naszej parafii sakrament pojednania jest sprawowany w naszym kościele codziennie 20 minut przed każdą Mszą świętą, oraz w pierwszy piątek  godzinę przed mszą świętą .Osoby starsze mogą korzystać ze spowiedzi  w zakrystii . Można u spowiednika pobrać  po spowiedzi deklarację 9 pierwszych piątków  miesiąca . Zaleca się  aby dzieci  i młodzież  co miesiąc  przystępowały do  do spowiedzi św.  a  zawsze  na zakończenie  roku szkolnego i wakacji  ( karteczki ) . Przed spowiedzią chrzcielną   i ślubną  kartkę dajemy  przed przystąpieniem do konfesjonału . W niedzielę spowiadamy dorosłych  a  dzieci w tygodniu . W niedzielę  5 min przed rozpoczęciem  mszy  nie podchodzimy do  konfesjonału  , aby cały kościół  nie czekał  na  punktualne  rozpoczęcie mszy św.