Category Archives: AKTUALNOŚCI

ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO W CZASIE EPIDEMII

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego
diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

 Etap III – Odnowa 

Wprowadzenie

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI 

AKT ZAWIERZENIA POLSKI NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA
I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
 

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Modlitwa o ustanie epidemii koronawirusa

Modlitwa
za wstawiennictwem bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
o ustanie epidemii koronawirusa 

 

Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia – aż do ofiary z siebie.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Kochani Parafianie

W radosnym zadziwieniu Tajemnicą Wielkanocnego Poranka

Wejdźmy razem do tego pustego grobu

By świat zalękniony i od nas mógł się dowiedzieć,

Że śmierć jest już pokonana.

   Na czas Świąt Wielkanocnych proszę o przyjęcie z serca

   Płynących życzeń:

Niech Chrystus Zmartwychwstały rozproszy wszelkie lęki i niepokoje a wypełni Wasze życie radością i nadzieją!  Alleluja.

                                                      Wasz proboszcz ks. Ryszard.

Zapalmy świece w oknach i zjednoczmy się na modlitwie w 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II

Bp Tadeusz Lityński zachęca wszystkich diecezjan, aby w czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zapalić w oknach świece i modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o ustanie pandemii. To odpowiedź na apel kard. Stanisława Dziwisza.

– Drodzy Diecezjanie, zjednoczmy się duchowo w modlitwie i przez wstawiennictwo bliskiego naszemu sercu świętego wołajmy do miłosiernego Boga, aby ustała pandemia koronawirusa na świecie. Wyrazem tego zjednoczenia niech będzie świeca zapalona w naszych oknach, o co poprosił nas kard. Stanisław Dziwisz – powiedział bp Tadeusz Lityński.

Więcej na stronie:

Oficjalna strona Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

WIELKI TYDZIEŃ…. jak przeżywać w trudnym czasie – Drodzy Parafianie,

Wielki Tydzień ….w trudnym czasie – można też pobrać w

Drodzy Parafianie,

Pisze do Was te słowa, z potrzeby serca, w czasie kiedy papież Franciszek zachęca aby modlić się za cały świat w obliczu zatrważających wydarzeń związanych z pandemią koronawrirusa.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne będą transmitowane przez Telewizję Regionalną Żary z kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny. Rozpoczęcie w przyszłą niedzielę, 29 marca, a zakończenie w środę, 1 kwietnia. Msza Św. z nauką rekolekcyjną – codziennie o g. 18:00. Zachęcamy do skorzystania z tej formy rekolekcji.

SPOWIEDŹ WIELKANOCNA. KOMUNIA.

Spowiedź  wielkanocna. Komunia.

Możliwość spowiedzi codziennie w kościele w godz. 17,30 – 17,50 oraz 18,3o – 18,50

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE POSŁUG DUSZPASTERSKICH PODCZAS EPIDEMII

ZARZĄDZENIE DOTYCZĄCE POSŁUG DUSZPASTERSKICH PODCZAS EPIDEMII

DEKRET O POGRZEBACH PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym – z dniem 18 marca 2020 r.