Diecezjalne Centrum „Światło-Życie” 

Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Katechumenalnego

 

Diecezjalne Centrum „Światło-Życie” 

 1. Oazy wakacyjne Ruchu Światło-Życie dla dzieci i młodzieży w roku 2022

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczęły się zapisy na oazy wakacyjne dla dzieci i młodzieży Ruchu Światło-Życie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wszelkie informacje i formularz zapisów znajdą się na stronie www.lubuskaoaza.pl w zakładce „Rekolekcje” w zbiorze „Oazy dzieci i młodzieży”.

1) Wiek

Ze względu na przewidziany program formacyjny, poszczególne stopnie oaz stawiają wymagania co do wieku uczestników:

 • Na Oazę Dzieci Bożych (ODB) mogą jechać osoby po III klasie szkoły podstawowej (10 lat);
 • Oaza Nowej Drogi (OND) jest skierowana do młodzieży po VI klasie szkoły podstawowej;
 • Oaza 0 stopienia ONŻ przeznaczona jest dla osób, które jadą po raz pierwszy na rekolekcje młodzieżowe i mają 14-15 lat;
 • Oaza Nowego Życia (I stopnia ONŻ – tzw. „młodzieżowa”) przeznaczona jest dla osób od 15 roku życia;
 • Oaza Ministrancka (II stopień ODB) skierowana jest do ministrantów ze szkół podstawowych, po III klasie szkoły podstawowej;
 • Oaza Lektorska (0 stopień ONŻ) skierowana jest do ministrantów po VI klasie SP. 

2) Przygotowanie

Osoby wyjeżdżające na rekolekcje powinny być dobrze przygotowane i poinformowane o ich charakterze. Oaza to przede wszystkim rekolekcje, a nie kolonia czy obóz. Ma ona charakter religijny, a jej celem jest duchowa odnowa.

Przygotowanie do rekolekcji powinno obejmować cykl spotkań w małej grupie zgodnie z propozycjami formacyjnymi Ruchu Światło-Życie (materiały formacyjne do nabycia w Centrum „Światło-Życie” w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 1). Przed wyjazdem uczestników z parafii warto zrobić spotkanie z rodzicami wyjaśniające sens i cel oazy.

3) Terminy

W tym roku rekolekcje oazowe odbędą się w podanych poniżej ośrodkach i turnusach:

Turnus I

 1. Oaza Nowego Życia 0° – Paradyż – 28.06-14.07.2022r. /1200 zł/ – ks. Andrzej Pytlik
 2. Oaza Nowego Życia I° – Ochotnica Górna – 28.06-14.07.2022r. /1200 zł/ – ks. Wojciech Oleśków
 3. Oaza Nowego Życia II° – Lubniewice – 28.06-14.07.2022r. /1200 zł/ – ks. Paweł Grzesiak
 4. Oaza Nowego Życia III° – Gorzów – 28.06-14.07.2022r. /1250 zł/ – ks. Adrian Put

Turnus II

 1. Oaza Nowego Życia I° – Lubniewice – 15-31.07.2022r. /1200 zł/ – ks. Jakub Świątek
 2. Oaza Nowego Życia II° – Ochotnica Górna – 15-31.07.2022r. /1200 zł/ – ks. Dariusz Korolik
 3. Oaza Lektorska i Ministrancka – Paradyż – 17-29.07.2022r. /950 zł/ – ks. Bartosz Warwarko
 4. KODAL 0° – Paradyż – 17-29.07.2022r. /950 zł/ – ks. Bartosz Warwarko

Turnus III

 1. Oaza Dzieci Bożych I i II° – Łagów – 02-11.08.2022r. /950 zł/ – neoprezbiter
 2. Oaza Dzieci Bożych III° – Złoty Stok „Gold Stok”– 16-25.08.2022r. /1500 zł/ – ks. Grzegorz Laskowski
 3. Oaza Nowej Drogi – Łagów – 12-21.08.2022r. /950 zł/ – ks. Paweł Mikołajczak
 4. Oaza Nowego Życia I° – Lubniewice – 05-21.08.2022r. /1200 zł/ – ks. Damian Drop

Turnus dodatkowy

 1. KODA – Lubniewice – 22.08-31.08.2022r. /950 zł/ – ks. Łukasz Sławiński

4) Przyjazd i wyjazd

W podanych terminach oaz pierwsza data oznacza dzień przyjazdu (od 14.00 do godz. 16.00), a druga – dzień wyjazdu (rano). Jeżeli jest inaczej, jest to wyraźnie zaznaczone. Nie należy przyjeżdżać (czy przywozić dzieci) zbyt wcześnie, np. rano czy w południe w dniu rozpoczęcia. Zespół wychowawczy przygotowuje wówczas ośrodek, a zbyt wczesne pojawienie się uczestników dezorganizuje pracę.

Nie przyjmuje się do oazy nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub wyjechać wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej. Organizatorzy nie zapewniają dowozu uczestników na rekolekcje. Jedynym wyjątkiem jest oaza w Złotym Stoku, gdzie dowóz dzieci organizuje moderator rekolekcji. 

5) Sprawy organizacyjne

Uczestnikiem rekolekcji jest tylko ten, kto przyjeżdża z ważną, właściwie wypełnioną kartą uczestnictwa i jest wpisany na listę uczestników turnusu. W razie stwierdzenia braków formalnych w karcie uczestnictwa moderator oazy ma prawo nie przyjąć uczestnika na rekolekcje. Uczestnicy przywożą ze sobą Pismo św., śpiewnik „Matce Słuchającej”, różaniec, notatnik, legitymację szkolną, grający zabierają instrumenty, lektorzy – alby, ministranci – komże. W Gorzowie niezbędny jest śpiwór albo koc z powleczeniem i poduszka. Na wszystkie oazy warto zabrać wygodne buty, okrycie przeciwdeszczowe i ciepły sweter (zwłaszcza w górach). Należy mieć ze sobą strój odpowiedni na Mszę św.

Nie należy wysyłać na oazy (szczególnie w góry!) bez wcześniejszego poinformowania o tym organizatora osób chorych, z chronicznymi dolegliwościami, np. padaczka, częste omdlenia, choroby serca. Sytuacje takie muszą być wcześniej uzgodnione z moderatorem prowadzącym daną oazę. Należy wówczas dołączyć kartę zdrowia, wskazania lekarza i leki, jakie przyjmuje uczestnik. Osoby stale przyjmujące jakiekolwiek leki przywożą je ze sobą. Informacja o tym musi być wyraźnie odnotowana przez rodzica lub prawnego opiekuna w karcie uczestnictwa. Jeżeli ktoś ma skłonności do przeziębienia powinien zabrać własne leki osłonowe (witaminy, tabletki na gardło) bądź przeciwgrypowe. Należy liczyć się z zakupem ich na własny koszt.

Uczestnicy oazy III stopnia ONŻ w Gorzowie przywożą ze sobą swoje jedno wydrukowane zdjęcie legitymacyjne. Na miejscu będzie wyrabiana legitymacja uprawniająca do zniżkowego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.

Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, na oazie nie przewiduje się odwiedzin, chyba że wcześniej zostanie to uzgodnione z księdzem moderatorem prowadzącym oazę. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i znajomych czy przyjaciół. 

6) Zapisy

Zgłoszenia na oazy odbywają się za pomocą specjalnego formularza elektronicznego przez Internet dostępnego przez stronę lubuskaoaza.pl w zakładce „Rekolekcje”, w grupie „Oazy dzieci i młodzieży” (hasło: Blachnicki).

Uwaga: Zgłoszeń osób niepełnoletnich na oazy wakacyjne mogą dokonać tylko rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika. W procesie zapisów należy wyrazić zgodę na niektóre działania o charakterze prawnym. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste i intuicyjne. Ze względu na wymagania prawne w zgłoszeniu muszą być wyraźnie podane wszystkie dane.

Zapisy na oazę trwają od 1 kwietnia do 1 czerwca 2022. Należy liczyć się z tym, że wraz ze zgłoszeniami uczestników będą zamykane zapisy na turnusach cieszących się szczególnym zainteresowaniem.

7) Opłata

Całą kwotę należną za rekolekcje należy wpłacić do 14 dni od zgłoszenia na oazę na konto. Po tym terminie miejsce będzie znów wolne. Dane do przelewu:

Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 1. Obywatelska 1 65-736 Zielona Góra

NR KONTA:78 1750 0012 0000 0000 3878 9872

W tytule przelewu należy wyraźnie zaznaczyć za kogo dokonana jest wpłata:

OAZA – imię i nazwisko/Ośrodek/Termin (np. OAZA – Jan Kowalski/Paradyż/28.06-14.07/)

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w oazie pełna kwota będzie zwracana do 21 dni przed dniem zjazdu na daną oazę. Po tym terminie, do dnia rozpoczęcia oazy, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia, zwracana będzie połowa kwoty. Od dnia zjazdu, w przypadku nie przyjechania na oazę, pieniądze nie będą zwracane.

Dokładnie wypełnioną Kartę uczestnictwa należy przywieźć ze sobą na oazę. Braki w karcie powodują, że nie będzie można przyjąć dziecka na oazę.

8) Podsumowanie oaz

Oaza nie kończy się z dniem rozjazdu. Każdego uczestnika oazy wakacyjnej zapraszamy do kontynuowania formacji w ciągu roku w grupie rówieśniczej.

Wszystkich uczestników oaz wakacyjnych, księży moderatorów, animatorów oraz rodziców uczestników oaz zapraszam na Diecezjalną Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie do Rokitna w dniu 4 września 2022 r. Spotykamy się o godz. 10.00. Będzie czas na koncert dziękczynny za oazy, spotkanie w grupie pooazowej – raz jeszcze będziecie mogli zobaczyć swoją grupę, animatora oraz księdza. Pielgrzymka zakończy się ok. godz. 15.00. Zapraszam! 

 1. Adrian Put

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie 

Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży 

 1. Informacje i zaproszenia
 • Organizujemy warsztaty muzyczne wokalno-instrumentalne w dniach 6-7 maja w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Zielonej Górze zakończone koncertem uwielbienia. Prosimy o przekazanie zaproszenia w parafiach czcigodnych księży.Szczegóły i zapisy na stronie internetowej KSM.
 • Zapraszamy do zorganizowania w parafii:

a)„Niedzieli z KSM” – kazanie związane z apostolstwem świeckich na przykładzie KSM i świadectwo młodzieży;

b)Spotkanie młodzieży KSM z przygotowującymi się do sakramentu bierzmowania;

 1. c) Tworzenia nowych oddziałów, to zaproszenie kierujemy do księży, którzy posiadają w swoich parafiach młodzież niezrzeszoną w żadnej oficjalnej wspólnocie do wspólnego pójścia drogą formacji KSM.
 • Szkolenia online dla młodzieży – zapraszamy młodzież, wspólnoty oazowe, harcerskie do skorzystania ze szkoleń: pisania projektów, dziennikarskie, organizacji eventów i liderskie.

 

 1. Marcin Bobowicz