CARITAS

MAGAZYN ŻYWNOŚCIOWY JEST CZYNNY W KAŻDY WTOREK W GODZINACH: 16:00 do 18:00

Parafialny Zespół CARITAS przy parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Żarach został powołany przez ówczesnego proboszcza Parafii Ks. Stanisława Jastkowskiego w dniu 17.10.2003r. i zatwierdzony decyzją Dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
w dniu 27.10.2003 r.

    Przewodniczącym PZC jest zawsze proboszcz miejsca.

Skład pierwszego Zarządu przedstawiał się następująco:

Prezes                      –  Eugeniusz Zagórski
Wiceprezes              –  Jacek Stroynowski
Sekretarz                 –  Mirosław Szymeczko
Skarbnik                  –  Krystyna Bortnowska.

   Aktualny skład zarządu to: 

Prezes                         –  Eugeniusz Zagórski
Sekretarz                    –  Jacek Stroynowski
Skarbnik                     –  Krystyna Bąk

„Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.”

Główne kierunki działania:

Do zadań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej należy zarówno niesienie pomocy osobom potrzebującym, jak i zachęcanie innych do aktywnego zaangażowania w działalność charytatywną.
Głównymi adresatami podejmowanych przez nas działań są osoby ubogie. Szczególną wagę przywiązujemy do opieki nad dziećmi, ale pomagamy także seniorom, uzależnionym, chorym.
Realizacja większości naszych przedsięwzięć jest możliwa dzięki pracy rzeszy wolontariuszy oraz ofiarom materialnym i duchowym wielu darczyńców i sympatyków.

Grono Wspierających Ubogich

Przy PZC skupione jest Grono Wspierających Ubogich (GWU)  liczące 74 członków.

GWU jest formą członkostwa wspierającego w Parafialnym Zespole Caritas( PZC). Osoba pragnąca należeć do GWU deklaruje systematyczną comiesięczną ofiarę na rzecz potrzebujących. Zebrane ofiary w 80% pozostają do dyspozycji PZC na jego działalność charytatywną w parafii, zaś 20% przekazywane jest do Caritas diecezjalnej na organizowanie spotkań formacyjno-szkoleniowych dla wolontariuszy PZC oraz rozwijanie parafialnej struktury Caritas w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Aktualna lista członków Grono Wspierających Ubogich:

1. Bariłko Janina
2. Bartoszek Danuta
3. Bortnowska Krystyna
4. Bryszewska Stanisława
5. Czereda Cecylia
6. Czereda Domicela
7. Czesław Piwko
8. Jabłońska Eleonora
9. Jaworski Janusz
10. Kogut Jan Wanda
11. Koniecpolski Ryszard
12. Koweła Andrzej
13. Kozak Maria
14. Krzyśków Czesława
15. Krzyśków Maria
16. Kuczma Danuta
17. Łęcki Marian
18. Maciejczak Iwona
19. Maciejewska Anna
20. Marciniszyn Piotr
21. Nowaczyk Jan
22. Ostrowska Maria
23. Ostrowska Stanisława
24. Pietrzak Terasa Jan
25. Porzyńska Anna
26. Rosół Zofia
27. Rudyk Magdalena
28. Sadulscy Krystyna Grzegorz
29. Słaba Urszula
30. Słociak Anna
31. Sołtysiak Bronisława
32. Stachów Andrzej
33. Tartak Jan
34. Węgier Krystyna Jerzy
35. Włodaska Celina
36. Wojciechowska Pelagia
37. Wołowska Maria
38. Zagórski Eugeniusz

1% podatku dla CARITAS 

Nazwa OPP: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
Nr KRS: 0000226818
——————————
Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej uzyskała status organizacji pożytku publicznego 19 stycznia 2005 i od tego roku otrzymuje od podatników ważne wsparcie i dowód zaufania w postaci 1% podatku.