SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Po podpisaniu w lipcu 1998 roku ustawy konkordatowej przez Polskę i Stolicę Apostolską wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele  oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Dwie oddzielne ceremonie ślubne w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego nie są już konieczne (choć narzeczeni nadal mogą się na nie zdecydować).

Formalności:
Małżeństwo powinno być zawierane w parafii jednego z narzeczonych. Tam też załatwia się sprawy przedślubne:
1. Najlepiej od razu po ustaleniu daty ślubu (nawet pół roku wcześniej) zarezerwować termin w parafii ślubu oraz zacząć chodzić na kurs przedmałżeński , który najczęściej trwa 8 dni .
2. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej  na trzy miesiące przed zamierzonym terminem ślubu z następującymi dokumentami:
aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) świadectwa chrztu (z parafii chrztu) z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania).
dokumenty poświadczające ukończenie lub uczestnictwo w kursie przedmałżeńskim .
dowody osobiste
3. Na podstawie tych dokumentów spisuje się protokół przedślubny oraz zapowiedzi, które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej. Osoba będąca spoza parafii, gdzie załatwiane są formalności musi dostarczyć prośbę o wygłoszenie zapowiedzi do swojej parafii. Narzeczeni powinni również w najbliższym czasie odbyć nauki przedślubne , i dostają skierowanie  do Poradnictwa Rodzinnego  na 3 nauki .
4. Narzeczeni przystępują do sakramentu pokuty, zaznaczając przy konfesjonale, że jest to spowiedź przedślubna, aby uzyskać od księdza podpis na specjalnym formularzu, najlepiej odbyć wtedy spowiedź generalną .
5. Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii:
– zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.
– aktualne (sporządzone najwyżej na trzy miesiące przed dniem ślubu) Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w trzech egzemplarzach. Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego , właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych, oraz skierowanie z Poradnictwa Rodzinnego .
6. W terminie ustalonym z parafią (kilka dni przed ślubem) narzeczeni zgłaszają się do kancelarii (osoby pełnoletnie, mające zdolność podejmowania czynności prawnych), w celu odbycia ostatniej nauki liturgicznej , oraz ewentualnej próby .
7. Dzień przed ślubem narzeczeni ponownie przystępują do sakramentu pokuty.
8. W dniu ślubu świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki i kartki potwierdzające odbytą spowiedź, oraz swoje  dowody osobiste .  Świadkowie to osoby pełnoletnie  mające zdolność  podejmowania  czynności prawnych , świadkowie w zakrystii  podpisują  dokumenty  a narzeczeni przy ołtarzu .  Przy składaniu życzeń młodym  goście weselni nie sypią  ryżu  ani kolorowych papierków ( by nie zaśmiecać placu . ) . Troszczmy  się o godne przeżycie  uroczystości  weselnych ( nie gorszmy dzieci pijaństwem ) .