Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – październik – 2023.r.

          

        Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej        

                   na miesiąc  – Październik  –  2023.r.

Intencja papieska                                       – Za Synod      

       Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie

       i dialog jako styl życia na każdym szczeblu,

       pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu

       ku peryferiom świata.

 

 

Intencja parafialna:

                               

 Za wszystkich członków Róż Żywego Różańca,  

      za modlących się w Margaretkach,

      za rodziców modlących się na różańcu za dzieci,

      za modlących się w różańcu za Rodziny     

      oraz za nowych czcicieli Maryi.