Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – październik – 2022

Intencja papieska:

O Kościół otwarty na wszystkich.        

      Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii

      i odważny w jej głoszeniu, był miejscem  

      solidarności, braterstwa i otwartości,

      doświadczając coraz bardziej synodalności. 

                        Intencja parafialna: 

     Za wszystkich członków Róż Żywego Różańca,   

     za modlących się w Margaretkach,

     za rodziców modlących się na różańcu za dzieci,

     za modlących się w różańcu za Rodziny      

     oraz za nowych czcicieli Maryi.