Zaproszenie KSM Patriotyczna Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej zaprasza młodzież w wieku od 14 do 30 r.ż. na bezpłatne warsztaty dziennikarskie, pt. „Patriotyczna Młodzieżowa Akademia Dziennikarstwa”.

Odbędą się one w dniu 18 listopada (sobota w godz. 10:00-15:00) na Uniwersytecie Zielonogórskim, (Budynek A-16, Aula A, al. Wojska Polskiego 69).

Warsztaty poprowadzą dziennikarze Radia Zachód, Gościa Niedzielnego, Niedzieli i Młodzieżowej Agencji Informacyjnej.

Celem warsztatów jest przygotowanie młodzieży do dzielenia się akcjami i informacjami patriotycznymi oraz apostolskimi w mediach społecznościowych. Chcemy nauczyć młodzież jak pisać ciekawe artykuły i posty zachęcające do dzielenia się dobrymi wzorami młodego patriotyzmu i apostolstwa w przestrzeni internetowej. Adresatami warsztatów jest młodzież, szczególnie zaangażowana w życie parafii. Posiadane przez młodych ludzi umiejętności mogą pomóc w lepszym funkcjonowaniu organizacji oraz duszpasterstwie parafialnym. Patronem wydarzenia jest bł. Karolina, patronka młodzieży, której wspomnienie obchodzimy 18 listopada. 

Więcej szczegółów i zapisy:

Biuro KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej:

adres: ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra

e-mail: ksmzg@zg.ksm.org.pl

tel.: 68 453 92 74; 788 46 31 46

www.zg.ksm.org.pl