Tego Wielkanocnego poranka niech Jezus otworzy groby w których spoczywa nasza wiara. On niech pomoże nam odsunąć kamień, byśmy ujrzeli Go żywego. Niech Chrystus przezwycięży naszą niewiarę, która nie pozwala iść pewnym krokiem za Nim. Tylko Jezus może zdjąć kamień z naszego serca i wydobyć nas ku życiu w łasce.