WIELKI TYDZIEŃ…. jak przeżywać w trudnym czasie – Drodzy Parafianie,

Wielki Tydzień ….w trudnym czasie – można też pobrać w

Drodzy Parafianie,

Pisze do Was te słowa, z potrzeby serca, w czasie kiedy papież Franciszek zachęca aby modlić się za cały świat w obliczu zatrważających wydarzeń związanych z pandemią koronawrirusa.

Po raz pierwszy będziemy przeżywać tajemnice Wielkiego Tygodnia poza świątynią. Nawet najstarsi z nas nie pamiętają czasów, gdy podczas największych świąt kościelnych wierni byli pozbawieni możliwości przezywania misteriów paschalnych w swoich świątyniach wraz z kapłanami. Tak niestety będzie w tym roku, w nadchodzący czas wielkanocny udział wiernych w kościele będzie jedynie symboliczny. Dla nas kapłanów to też wielki smutek, że nie możemy razem z Wami przeżywać najważniejszych wydarzeń Wielkiego Tygodnia Te doświadczenia uświadamiają nam pasterzom jak ważne jest być blisko świeckich w parafii i szacunku wobec nich. A wiernym świeckim pokazują, jak trudno jest być bez pasterza, Eucharystii i sakramentów Kościoła.

Musimy dostosować się do państwowych rozporządzeń ze względu na powagę sytuacji iw trosce o zdrowie i życie bliźnich. Prosimy Ducha Świętego, o pomoc w owocnym i godnym przeżywaniu najważniejszych dni w roku kościelnym. Proszę potraktować poniższą propozycję jako pomoc w głębszym przeżyciu Wielkiego Tygodnia w takich trudnych warunkach w jakich się znaleźliśmy Proponuje przygotować Domowy ołtarz – stolik przykryty białym obrusem, na nim krzyż i Pismo Święte – obok świece (gromnica). Pomocne będą modlitewniki i śpiewniki religijne. Wcześniej należy zapoznać się z proponowanymi przez media transmisjami Liturgii Wielkiego Tygodnia. Do godzin, w których będą transmisje dostosujemy rodzinną modlitwę – jej czas i forma niech będzie zgodna z potrzebą serca i naszymi umiejętnościami.

Łączymy się myślą z innymi rodzinami w parafii, osobami samotnymi oraz z naszymi kapłanami i tak odkryjemy Kościół duchowy.

Wam wszystkim życzę błogosławionego Wielkiego Tygodnia, i spotkania ze Zmartwychwstałym Panem który przychodzi, aby umocnić naszą wiarę , nadzieję i miłość,  abyśmy się nie lękali, bo tylko z Nim udźwigniemy ten krzyż. Ufamy Jezusowi i tęsknimy za Wami!

Wasz Proboszcz: ks.Ryszard Gas

i ks. Tomasz

 

 1. Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej

Msze św. odprawiane są wg porządku niedzielnego z zachowaniem limitu 5 osób a w przypadku pozostałych wiernych w domu prosimy: -Przygotować z gałązek małą palmę, można także użyć palmy z ubiegłego roku. Przed rozpoczęciem liturgii Niedzieli Palmowej w telewizji należy ją pokropić wodą święconą. Niech to uczyni ten, kto ma autorytet w rodzinie, wtedy mówi:

Boże uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

(Palmę ustawiamy na widocznym miejscu).

-Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).

-Korzystając z transmisji radiowej, telewizyjnej czy internetowej (w naszym kościele o godz. 11.00) możemy przyjąć Komunię Świętą duchowo. Po ukazaniu Hostii przez celebransa, po słowach: „Oto Baranek Boży…” zapraszamy Pana Jezusa do swego serca. Mimo, że nie dotykam Hostii ustami, ale przyjmuję go swoim sercem. Witam Jezusa słowami, które zawsze wypowiadam w czasie Komunii Świętej.

 

2.Wielki Czwartek- Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa

Na domowym ołtarzu umieszczamy obraz Ostatniej Wieczerzy lub obraz – pamiątkę pierwszej Komunii.

 1. Msza Świętej Wieczerzy Pańskiej – Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media. Pamiętamy o Komunii duchowej. Kilka minut ciszy i dziękczynienia

za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.

 1. Rodzinna liturgia wielkoczwartkowa:

Wspólna kolacja, na podobieństwo Wieczerzy wigilijnej przed Bożym Narodzeniem.

– Lektura Ewangelii według św. Jana (rozdział 13 i 14)

– modlitwa – pacierz + modlitwa przed jedzeniem

– Po wieczerzy odczytać opis Ustanowienia Najświętszego

Sakramentu – Pierwszy List Świętego Pawła do Koryntian

(I Kor 11,17-34).

– Odśpiewać pieśni: „Ogrodzie Oliwny”; Gorzkie Żale cz. I i inne pieśni

W czasie gdy w kościołach trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy można odczytać Ewangelię według Świętego Mateusza rozdział

26, 16-56 i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Modlitwa

Pani Jezu, nadchodzi godzina, gdy zostaniesz wydany w ręce ludzi. Przygotowani przez Twoje nauczanie i odnowieni przez czterdziestodniowy post chcemy kontemplować głębię wielkiego misterium, jakie dzisiaj się rozpoczyna.

Daj nam wejść razem z Tobą do Wieczernika, gdzie czeka na nas Największy z Cudów. Z dziękczynieniem chcemy celebrować tajemnicę Najświętszej Ofiary i jednocześnie uwielbiać Cię jako Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Przepełnieni wdzięcznością za tak wielki dar składamy na ołtarzu nasze życie, wszystkie problemy i troski, całą naszą słabość i grzeszność. Przemień je Jezu i uczyń ofiarą miłą Tobie. W wieczornym mroku patrzymy na nasze zdrady, które wydały Cię na śmierć. Nie jesteśmy godni, aby przebywać z Tobą, ale Ty mimo wszystko przygarniasz nas do siebie i przebaczasz wszystkie nasze nieprawości. Patrzymy na Ciebie w ciemnicy i współodczuwamy Twoje osamotnienie i smutek. Chcemy być razem z Tobą w oczekiwaniu na wydarzenie, które przyniesie nam usprawiedliwienie i pokój.

 

3.Wielki Piątek- Misterium Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa

W centrum tego dnia powinien być Krzyż. Dzień postu ścisłego. Ograniczamy posiłki co do ilości i jakości – bez mięsa. Post i utrudnienia związane z epidemią

ofiarujemy jako zadośćuczynienie za grzechy. Wszystkie czynności tego dnia możemy ofiarować jako modlitwę za chorych, konających i zmarłych w ostatnich dniach z powodu pandemii

 1. Liturgia Męki Pańskiej . Uczestniczymy w liturgii transmitowanej przez media .

– Całujemy domowy krzyż wtedy gdy w liturgii zostanie odsłonięty

– Przyjmujemy duchowo Komunię świętą…

 1. W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa

Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”. (w tej godzinie Jezus ruszył z krzyżem na Golgotę)

– Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.

-O godzinie 15.00 – chwila śmierci Jezusa – Koronka do Bożego Miłosierdzia

Kto nie uczestniczył w transmisji Liturgii – wieczorem odczytuje opis Męki Jezusa według św. Jana rodziały18 i 19.

Z wiarą i wdzięcznością całuje krzyż Jezusa.

– Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego kończąc każde wezwanie słowami: Przebite Serce Jezusa- zmiłuj się nad nami.

– Gorzkie Żale cz. II-III

( Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości z 1 Kor 13,1-13) Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

Modlitwa

Jezu Chryste, w bolesnym doświadczeniu Twojej męki chcemy razem z Tobą iść drogą krzyżową i pokutować za nasze grzechy. Nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie.

Skazujemy Cię często na śmierć w naszych decyzjach i postawach.

Nie jesteśmy w stanie sami za nie zadośćuczynić, ale mamy dobrą wolę, aby naprawiać zło, które popełniliśmy i postanowić zmianę naszego postępowania. W każdym uderzeniu, wyszydzeniu i upadku ukrywa się jakiś nasz grzech.

Żadna sekunda Twojej męki nie jest przypadkowa. Cierpisz nie tylko fizycznie, ale także duchowo za tych, którzy nie szanują Twojej Ofiary.

 Daj nam, Panie, kontemplować krzyż. Nie pozwól, abyśmy zwątpili i uciekli

spod Niego na widok cierpienia i śmierci, która czyha w pobliżu. Niech będzie on dla nas znakiem miłości i zbawienia. Wielka była cena, jaką za nas zapłaciłeś, ale też wielka jest Twoja miłość do nas. Wpatrzeni w Ciebie i współcierpiący na Golgocie, odczuwamy także radość i pewność z otrzymanego zbawienia. Błogosławiona jest nasza wina, bo gładzi ją tak wielki Odkupiciel. Bądź za to uwielbiony, Jezu, na wieki wieków.

 

 1. Wielka Sobota – oczekiwanie na Noc Paschalną
 2. W ciągu dnia można nawiedzić na krótką chwilę kościół aby pomodlić się przy Grobie Pańskim.

(Przypominamy że w tym roku nie ma w kościele tradycyjnego obrzędu błogosławieństwa pokarmów. Będzie ono zastąpione w domu podczas wielkanocnego śniadania (tekst modlitwy poniżej)

 1. Liturgia Paschalna Wielkiej Soboty. W miarę możliwości uczestniczymy w transmisji telewizyjnej. C.  Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

Na zakończenie odśpiewać Pieśni wielkanocne. Alleluja!

Modlitwa

Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś.

W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny.

Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę.

Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności.

Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu.

Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed tobą radosne

„Alleluja!”.

 

 1. Wielka Niedziela- Zmartwychwstanie Pańskie

Poranek Wielkanocny

 1. Liturgia Mszy świętej. Udział w Mszy Świętej transmitowanej przez media

– Przyjmujemy duchowo Komunię świętą.

 1. Śniadanie wielkanocne. Przygotowujemy święconkę, jak co roku.

Formuła modlitwy przy stole wielkanocnym:

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:

 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5, 16-18:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę:Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają: Amen

-Można pokropić wodą świeconą

– Życzenia przy poświęconym jajku

– Śniadanie. Po nim Pieśń Wielkanocna – „Zwycięzca śmierci”.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wszyscy odpowiadają: Amen.

 

 1. Poniedziałek Wielkanocny.

Msze św. w naszej parafii będą odprawiane wg porzątku niedzielnego (z zachowaniem 5 osób czyli osób z rodziny, która zamawiała intencję mszalną)

W tych dniach poprzedzających Wielki Tydzień i Święta Paschalne codziennie są odprawiane Msze św. o godz, 18,oo. Pół godz. Przed Mszą św. codziennie jest okazja do spowiedzi wielkanocnej. Dla osób, które się wyspowiadają, a nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii o godz. 17,55 będzie udzielana Komunia św. (wchodzimy tylko do kościoła na przyjęcie  Komunii św. zachowując odstęp 2 m od siebie po komunii wychodzimy a dziękczynienie czynimy w domu.)

 

Na te dni, po ludzku nie łatwe, ale wielkie, bo wielka jest tajemnica naszej wiary, życzymy Wam Kochani pełni pokoju od Zmartwychwstałego i nadzieji w Nim złożonej. Niech naszym pozdrowieniem w tych dniach będzie: „Jezu ufam Tobie” – odpowiedź „Jezu ufam Tobie”. Zostańcie i przeżyjcie te Święta z Bogiem i blisko siebie!

Niech Wam wszystkim Chrystus Zmartwychwstały błogosławi!

                                                   Ks. Ryszard i ks. Tomasz.