INETNCJE MSZALNE – 20-27.10.2019

Niedziela 9,oo –  śp ++Paulinę i Mariana Wyszomirskich.

9,oo – śp ++ z rodzin Roman, Pietrzak, Zaborowskich, Oleksińskich.

 

11,oo – W 21 rocz ślubu Renaty i Marka Kulpa i o zdrowie dla syna Dawida.

 

17,oo – Za wnuczki Karolinę i Weronikę z racji urodzin dz-bł.

 

Szczepanów  –  Za Parafian.

 

Poniedziałek 12,oo – Pogrzebowa śp + Wandy Wielgosz.

 

Wtorek  17,oo – śpo + Annę Skwarek w miesiąc po śmierci

 

Środa  17,oo –  O błogosławione owoce pielgrzymki do Rokitna oraz wszystkich czcicieli

Maryi należących do różańca –  dziękczynno błagalna.

 

Czwartek 17,oo – śp + Antoninę Zawadzką – int. Syna Tadeusza z rodziną.

 

Piątek  17,oo –  śp ++Anastazję, Jerzego Koweła i Gabrielę z domu Koweła.

 

Sobota 17,oo – W 49 rocz slubu Marii i Zdzisława dziękczynno błagalna.

17,oo – W 50 rocz slubu Jana i Marii Ostrowskich dziekczynno błagalna i za

Dzieci i wnuki.

 

Niedziela 9,oo – W 5o rocznicę ślubu Henryki i Piotra Zabłockich dziękczynno błagalna.

 

11,oo – śp ++Rodziców Paszkowskich, Kwaśniaków, siostry Janinę i Stanisławę i

Braci Mariana i Tadeusza.

11,oo – śp +Rodziców Julię i Zygmunta Matejkowskich.

 

17,oo – śp +męża Tadeusza z racji imienin

17,oo  – W 1 rocz śmierci ++Filomeny, w 2 rocz śm Adama Kołodziej i w 3 rocz śm

Józefa Markulak.

 

Szczepanów –  śp ++Adelę, Wacława Łuczyńskich i wszystkich zmarłych z rodzin Łuczyńskich

i Wołoskowskich.