INTENCJE MSZALNE – 20-27.09.2020

Niedziela 9,oo – śp ++Irenę z racji imienin i rodziców z obu stron.

 

11,oo – ++Rodziców Longina, Stefanię Łagosz, braci Jan, Józef Łagosz, siostrę Marię

Więckowską, mężów Leszka Szymańskiego i Leszka Sieradzkiego; Juliana i

Teresę Piaseckich i ++ z tych rodzin.

11,oo – śp +Teresę Leńczuk w 45 rocz śm.

 

18,oo – śp ++Kazimierę Frydlewicz w 1 rocz śm i zmarłych z obu stron.

 

Szczepanów   –  śp ++Teresę i Stanisława Pluta.

 

Poniedziałek 18,oo – śp +Tato Jan Czarnuszko i zmarłych rodziców z obu stron.

 

Wtorek  18,00 – śp +Robert Czarnecki i wszystkich zmarłych z rodziny Czarneckich.

 

 

Czwartek 18,oo – śp ++Irenę i Władysława Marciniszyn i Włodzimierza Borowieckiego.

 

Piątek   18,oo –  śp ++ Męża Józefa w 14 rocz śm i rodziców z obu stron i zmarłych z rodzin

Wespiańskich i Kulpów.

Sobota 8,oo –  int. Wolna.

 

18,oo –  ++ z rodzin Łotockich i Balbuza.

18,oo – śp ++Mamę Teresę Mielcarek w 17 rocz śm i za rodzeństwo Zdzisława, Marię,

Helenę i Władysława.

 

Niedziela 9,oo – śp Rodziców Leontynę i Władysława Fafuła, brata Ryszarda, bratową Emilię

Męża Władysława i syna Stanisława Knap.

9,oo –  śp ++Irenę Komar w 2 rocz śm; Jana Mieczysława Komar i dziadków Justynę i

Edwarda Marciniak, Kazimierza Gniazdowskiego; Pawła Marciniak i rodziców

Leokadię, Adama Zadzimskich i Mariusza Zadzimskiego.

 

11,oo – śp ++Tatę Józefa Chyl i dziadków Helenę i Władysława Chyl; Franciszkę i

Michała Zabawa.

11,oo –  śp ++Męża Gustawa Rosół, syna Bogumiła w 4 rocz. śm. I rodziców z obu stro

 

18,oo –  śp ++Marię, Kaliksta, Juliusza Kaczmarczyków oraz Anastazję i Stanisława

Waszkiewiczów.

Szczepanów   –  śp ++Eugeniusza i Andrzeja Szałagan.