INTENCJE MSZALNE – 15-22.09.2019

Niedziela 9,oo –   W 3o rocznicę ślubu Anny i Piotra Marciniszyn i za całą rodzinę dzieci i

Wnuka.

11,oo – śp ++Rodziców Stefanię i Longina Łagosz, braci Jana i Józefa Łagosz, siostrę

Marię Więckowską, męża Leszka Szymańskiego; Teresę i Juliana Piaseckich

Oraz Jana, Katarzynę Kosztowskich i Marię Cirka.

11,oo –  śp ++Krystynę, Janinę, Michała Sokalskich oraz teściów Jana i Marię

Nowakowskich.

18,oo – śp ++brata Wincentego Czekańskiego i ++ rodziców.

18,oo –  śp ++Rodziców: Marię i Kaliksta i dziadków Anastazję i Stanisława

Waszkowicz.

Szczepanów –  intencja wolna.

 

Wtorek 18,oo – śp + Mirosław Adamkiewicz w miesiąc po śmiuerci.

 

Środa   18,oo –  ++ za braci i rodziców z rodziny Urban.

 

Czwartek 18,oo – śp ++Rodziców Anastazję i Jerzego oraz Gabrielę.

 

Piątek      18,oo – śp + Rober4t Czarnecki.

 

Sobota    17,oo – śp + Teresę Pietrzak – int. Koleżanek i sąsiadów.

 

18,oo –  W pewnej intencji.

 

Niedziela 9,oo – śp ++ Irenę i Władysława Marciniszyn oraz Włodzimierza Borowieckiego.

 

11,oo – W 1 rocz śmierci Filomeny; w 2 rocz śm +Adama Kołodziej i w 3 rocz śm. +

+Józefa Markulak.

11,oo – śp ++Meża Eugeniusza Jabłońskiego i synów Franciszka, Zdzisława, Mieczy

Sława, wnuczka Jacka i zięcia Stanisława o radość nieba.

 

18,oo – Za Jana Mazurkiewicz w 7 rocz urodzin dz-bł.

18,oo –  W 25 roicz ślubu Izabeli i Tadeusza Płazińskich dziękczynno błagalna.

 

Szczepanów  – intencja wolna.