Monthly Archives: Październik 2019

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 27.10.2019 – XXX Niedziela zwykła.

1) Dzisiaj uroczystość rocznicy poświęcenia własnego kościoła; modlimy się za budowniczych naszej świątyni i tych, którzy składają ofiary na remonty i utrzymanie kościoła

INTENCJE MSZALNE – 27.10-03.11.2019

Niedziela 9,oo –   W 5o rocznicę ślubu Henryki i Piotra Zabłockich dziękczynno błagalna.

 

11,oo – śp ++Rodziców Paszkowskich, Kwaśniaków, siostry Janinę i Stanisławę i

Braci Mariana i Tadeusza.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE -20.10.2019 – XXIX Niedziela zwykła.

1) Wczoraj odbyło się październikowe spotkanie młodzieży przed Bierzmowaniem…

2) Dzisiaj spotkanie rodziców dzieci komunijnych po Mszy sw. o godz. 11,oo; obecność będzie podpisana w dzienniczku DK.

INETNCJE MSZALNE – 20-27.10.2019

Niedziela 9,oo –  śp ++Paulinę i Mariana Wyszomirskich.

9,oo – śp ++ z rodzin Roman, Pietrzak, Zaborowskich, Oleksińskich.

 

11,oo – W 21 rocz ślubu Renaty i Marka Kulpa i o zdrowie dla syna Dawida.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 13.10.2019 – XXVIII Niedziela zwykła.

1) Dzisiaj XIX Dzień Papieski przeżywany pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Przy wyjściu składamy ofiary do skarbonek na żywy pomnik św. Janowi Pawłowi II w postaci stypendium dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z rodzin ubogich.

2) Również dzisiaj 13 października ostatni Dzień Fatimski; zapraszamy na różaniec na 17,3o i po Mszy św. na procesję z figurą MB fatimskiej wokół świątyni.

INTENCJE MSZALNE – 13-20.10.2019

Niedziela 9,oo –   W 2 rocz. śmierci Tadeusza i ++Grzegorza, Stefana, Annę, Mateusza,

Wincentego i Weronikę.

9,oo –  Za wszystkich zmarłych z rodziny Krzyśków.

W piątek 11 października 2019 r. we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji odbędą się modlitwy w intencji Ojczyzny, obejmujące mszę św., nabożeństwo różańcowe, adorację Najśw. Sakramentu do godziny 21.00, zakończoną odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi zabrał głos abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Napisał między innymi, że „z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. […] W zakresie porządku spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać moralnego relatywizmu. […] Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, katolicy powinni popierać programy broniące prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami. W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia politycznego. […] Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny przebieg głosowania”.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 06.0.2019 – XXVII Niedziela zwykła.

1) Wczoraj odbyła się pielgrzymka Róż ŻR i Apostolstwa Margaretka do Rokitna. Bardzo serdecznie dziękuję naszym wiernym w niej uczestniczącym, a szczególnie pani Gieni Piwko za zorganizowanie jej…

INTENCJE MSZALNE – 06-13.10.2019

Niedziela 9,oo –   śp + Irenę Komar w 1 rocz śmierci.

9,oo –  ++Rodziców Leontyna i Władysław Fafuła; męża Władysława i syna

Stanisława.