PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Plan  Rekolekcji  Wielkopostnych – Żary 2019

„Nawrócenie to chwila życia, ale praca nad sobą

Trwa jednak przez całe życie człowieka”.

Sobota 6 IV

…Dotknij Panie moich oczu, mego serca, abym przejrzał…

12,oo – Msza św. z udzielaniem Sakramentu Chorych.

16,3o –Szczepanów – Msza św. z nauką ogólną.

18,oo – Kunice – Msza św. z nauką ogólną.

19,oo – Nauka dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania i starszej.

 

Niedziela  7 IV

…Życie, to jest garstka puchu”…

9,oo – Msza sw. z nauką ogólną.

11,oo – Msza sw. z nauka ogólną.

12,o5 – Nauka dla dzieci do kl. VI.

13,oo – Szczepanów – Msza św. z nauką ogólną.

17,3o – Gorzkie Żale z nauką pasyjną.

18,oo – Msza św. z nauką ogólną.

19,oo – Nauka stanowa dla rodziców i dziadków.

 

Poniedziałek 8 IV – Dzień spowiedzi wielkopostnej.

…Spotkanie z miłosiernym Ojcem…

8,oo – Nauka dla dzieci z klas 1 – 4.

8,3o – Spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

9,oo – Msza św. z nauką ogólną dla wszystkich.

1o,o5 – Nauka dla dzieci i młodzieży – kl. 5 – 8.

16,3o – Szczepanów – Spowiedź,

16,45 – Szczepanów – Msza św. z błogosławieństwem końcowym.

17,oo – Kunice – Spowiedź.

18,oo – Msza św. z nauką ogólną.

 

Wtorek  9 IV – Zakończenie rekolekcji.

…Idźcie i głoście Ewangelię…

…Nie ma rzeczy małych, jeżeli czynione są z dobrocią i miłością”

8,oo – Nauka dla dzieci z klas 1 – 4.

9,oo – Msza św. z błogosławieństwem końcowym.

1o,o5 – Nauka dla dzieci z klas 5 – 8.

17,oo – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Wspólnota Modlitwy Różańcowej).

18,oo – Msza św. z błogosławieństwem końcowym.