Z Pisma Okólnego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rekolekcje dla małżeństw w Otyniu

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu zaprasza na rekolekcje dla małżeństw „Już dziś chcę zamieszkać w twoim domu. (por. Łk 19,5)”, które odbędą się w dniach 28 lutego – 1 marca. Rekolekcje poprowadzą ks. Zbigniew Tartak, proboszcz parafii w Otyniu, Justyna Wojtaszewska i zespół ewangelizacyjny „Syjon”.

Są to rekolekcje uzdrowienia, dotykające przestrzeni relacji, komunikacji, a także kryzysu małżeńskiego. Ich celem jest umocnienie, odnowienie wzajemnych więzi, wskazanie na siłę płynącą z sakramentu.

Układ konferencji oparty jest o schemat drogi, która rozpoczyna się od spotkania dwojga ludzi i ich osobistych historii, następnie wiedzie przez życie w sakramencie, stworzenie rodziny, wychowanie dzieci.

Informacje i zapisy: www.fundacjabliskodomu.pl, tel.: 604 437 773

 

Rekolekcje dla mężczyzn w Rokitnie

Rekolekcje dla mężczyzn odbędą się w dniach od 20 do 22 marca w Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. Rozpoczęcie w piątek o godz. 17.30. Zakończenie w niedzielę w południe. Celem rekolekcji jest rozwój i obrona wiary. Udział w rekolekcjach zapowiedzieli między innymi: mec. Krzysztof Wąsowski, red. Jan Pospieszalski.

Zgłoszenia udziału przyjmują: Ireneusz Gasza – tel. 663430024; ks. Mariusz Iliaszewicz – tel. 788171932. Koszt – 140 zł. Organizatorem rekolekcji jest Męska Krucjata Modlitw za Ojczyznę.

 

Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl

  1. Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl przygotowują XXVII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. W tym roku należy przygotować się na konkurs z Księgi Jozuego i Dziejów Apostolskich (Biblia Tysiąclecia, wyd. V). Obowiązuje znajomość tekstu Ksiąg, wstępu oraz przypisów.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach: w terminie 6-7 marca 2020 r. odbywają się eliminacje diecezjalne w Paradyżu, w których zostanie wyłoniona drużyna diecezjalna i indywidualny zwycięzca. Wygrani z pierwszego etapu wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w dniach 29-30 maja 2020 r.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu (regulamin, formularze zgłoszeniowe) są dostępne na stronie www.ubiblijnieni.pl (zakładka „Nasze inicjatywy”). W wyniku likwidacji gimnazjów, wprowadzamy zmianę w regulaminie, polegającą na tym, że kategoria młodsza obejmuje uczniów do 8 klasy szkoły podstawowej.

Zapraszam Czcigodnych Księży, duszpasterzy Liturgicznej Służby Ołtarza, do zgłaszania ministrantów na ten konkurs. Ostateczny termin zgłoszeń mija 20.02.2020 r.

  1. IV Święto Biblii odbędzie się w Zielonej Górze przy parafii Ducha Świętego w dniu 25.04.2020 r. Podobnie jak w ubiegłym roku, poprowadzony zostanie w tym dniu Festiwal Piosenki Biblijnej. Już dzisiaj można przekazać tę informację solistom, scholom i zespołom działającym przy parafiach. Więcej informacji zostanie przekazanych Księżom do końca lutego, a także pojawi się na stronie internetowej www.ubiblijnieni.pl.
  2. Obóz biblijny dla dzieci i młodzieży w wieku 9-14 lat „Odkrywcy Przygód” odbędzie się w Szklarskiej Porębie w terminie 20-29.07.2020 r. Jest to okazja do dobrej biblijnej formacji najmłodszych, którzy będą mieli zagwarantowany także atrakcyjny wypoczynek. Wszystkie szczegóły dotyczące obozu znajdują się na stronie internetowej www.ubiblijnieni.pl i na Facebooku „Odkrywcy”.
  3. Łukasz Łaszkiewicz

Przewodniczący Zarządu

Katolickiego Stowarzyszenia uBIBLIJNIEni.pl

 

Rekolekcje dla młodzieży „Milioner z ulicy”

W dniach 28 lutego – 1 marca 2020 r. w Rokitnie odbędą się rekolekcje dla młodzieży męskiej i żeńskiej w wieku 16-25 lat. Poprowadzi je ks. Paweł Kliminik z diecezji świdnickiej – diecezjalny duszpasterz młodzieży, homileta, organizator festiwalu 10

 

Light For Life w Wambierzycach. Rekolekcje są adresowane do liderów grup młodzieżowych, maturzystów, osób młodych, które stoją przez ważnymi decyzjami życiowymi i tych, którzy chcą zgłębić rzeczywistość rozeznawania (zarówno swojego powołania życiowego, ale i w szerszym kontekście różnych wyborów życiowych). Motywem przewodnim rekolekcji będzie historia bogatego młodzieńca.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek o godz. 18.00 a zakończa w niedzielę o godz. 13.00. Koszt z pełnym wyżywieniem wynosi 100 zł. Zapisów należy dokonywać wypełniając formularz internetowy, dostępny tutaj: Rekolekcje – formularz zgłoszeniowy, na Facebooku, na profilu @Centrum DDM. Link do zapisów można przekazywać zainteresowanej młodzieży. Po zapisach należy dokonać wpłaty za rekolekcje na kurialne konto młodzieżowe: PKO BP 75 1020 5402 0000 0802 0177 1575.

Zapisy do 23 lutego lub wyczerpania miejsc. Szczegółowych informacji udzielam także osobiście, mailowo lub telefonicznie.

 

Mistrzostwa ministrantów i lektorów w tenisie stołowym

W dniu 22 lutego 2020 r. w Głogowie odbędą się Mistrzostwa ministrantów i lektorów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w tenisie stołowym pod patronatem honorowym Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego i Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.

Wydarzenie rozpocznie się od udziału zawodników we Mszy Świętej, w parafii pw. św. Mikołaja o godz. 9.30. Planowane rozpoczęcie zawodów przewidziane jest na godz. 10.50 w Szkole Podstawowej nr 14 (ul. Królewska 12).

W mistrzostwach mogą wziąć udział ministranci i lektorzy w wieku 10-18 lat, w czterech kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet i junior. Parafie mogą zgłaszać maksymalnie po dwóch zawodników w danej kategorii wiekowej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2020 r. lub wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc na mistrzostwach. W takim wypadku o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszeń dokonuje ksiądz – opiekun służby liturgicznej w parafii, wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj: Formularz zgłoszeniowy, na stronie internetowej: http://www.mikolajglogow.pl/ oraz na Facebooku i na profilu: @CentrumDDM. Tam także znajduje się regulamin oraz zgoda dla rodziców na udział osób niepełnoletnich.

  1. Łukasz Malec

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży

 

 

Konkurs wiedzy dla klas ósmych i klas ponadpodstawowych oraz konkurs plastyczny – „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – droga do beatyfikacji”

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza do udziału w konkursie „KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – droga do beatyfikacji”.

Cele konkursu: zapoznanie uczniów z życiem i działalnością Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz uświadomienie uczniom zasług wniesionych przez niego dla Kościoła i Polski.

Adresaci konkursu: konkurs wiedzy przeznaczony jest dla uczniów klas 8 szkół podstawowych i klas ponadpodstawowych; konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VII szkół podstawowych.

Terminy realizacji konkursu:

I etap – szkolny: zgłoszenia szkół przyjmowane są do 15 lutego 2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres marcinbobowicz15@gmail.com. Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 31.03.2020 r. Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres 11

 

e-mail wskazany podczas zgłoszenia. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut. Szkolna komisja konkursowa wyłania 3 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 07.04.2020 r. Prace plastyczne wykonane w dowolnym formacie w liczbie po 5 z każdej zgłoszonej szkoły w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VII. Adres : KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Aliny 7, Zielona Góra.

II etap – diecezjalny: etap diecezjalny i rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 maja o godz. 10.00 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze ul. Zachodnia 63a.

Kontakt i więcej szczegółów: www.zg.ksm.org.pl (zakładka KONKURS).

 

 

13 lutego – WALENTYNKOWE LOVE – Młodzieżowe Katolickie Randki

Z okazji obchodów Dnia św. Walentego Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży rusza z II EDYCJĄ młodzieżowych katolickich randek czyli: WALENTYNKOWE LOVE.

Po raz kolejny mamy zaszczyt serdecznie zaprosić SINGLI poszukujących swojej drugiej połówki na randki zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Po I edycji kilkoro naszych uczestników „ANDRZEJKOWE LOVE” odnalazło swoje bratnie dusze. Zainspirowało nas to do stworzenia kolejnej takiej akcji. Randki WALENTYNKOWE LOVE są przeznaczone dla osób, które są singlami, cenią katolickie wartości, są w wieku od 18 do 30 lat.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego (czwartek) o godz. 18.00 w kawiarni „Pod Aniołami” w Zielonej Górze (ul. Prosta 47).

Formularz zgłoszeniowy oraz zasady uczestnictwa w randce są dostępne na stronie www.zg.ksm.org.pl.

 

 

1% podatku- 100% serca

Caritas naszej diecezji jest jedną z 8689 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, na które podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT. Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 12

 

W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku – 100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas.

Za rok 2018 na naszą Caritas odliczeń dokonało 11,2 tysięcy osób na łączną kwotę: 684 886,90 zł. Bardzo dziękujemy za zaufanie! Szczegółowe rozliczenie wydatków z akcji 1% podatku – 100% serca w roku 2018 jest dostępne na www.caritaszg.pl.

W ramach akcji 1%, do wszystkich parafii zostały przekazane plakaty i ulotki. Prosimy parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na sfinansowanie wielu działań, tj. leczenie i rehabilitacja chorych dzieci, zakup sprzętów, dofinansowanie wakacji dla dzieci i wiele innych.

JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS?

W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%.

Numer KRS naszej Caritas to: 0000226818

Na naszej stronie internetowej możliwy do pobrania jest również bezpłatny program, który pomoże rozliczyć PIT.

Kontakt: Dominika Łapucha, tel. 600 986 494, e-mail: wolontariatzg@caritas.pl.

 

 

Jałmużna Wielkopostna 2020

Nasza Caritas po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej Akcji „Jałmużna Wielkopostna”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Akcja ta polega na składaniu, przez okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do specjalnie 13

 

przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek lub dowolnych domowych skarbonek, puszek itp. Do akcji włączają się szkoły i parafie na terenie całego kraju.

W naszej diecezji będzie dostępnych 3000 sztuk Skarbonek Wielkopostnych. Skarbonki Caritas przekazane zostaną dla zainteresowanych Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

Jeśli już zabraknie skarbonek dla PZC lub SKC, można wymyślić formę dowolną akcji: skarbonki, puszki, kopertki itp. Uczestniczące w dziele dzieci i młodzież, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają zaoszczędzone pieniądze do skarbonek Caritas oraz biorą udział w katechezach na temat sytuacji ludzi biednych i potrzebujących pomocy. Ofiary zebrane w ten sposób zostaną przeznaczone na pomoc dla osób starszych, samotnych z terenu naszej diecezji. Poprzez akcję organizatorzy chcą uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni.

„Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego.

Zgłoszenia: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl, tel. 600 990 394 – PZC; Dominika Łapucha, e-mail: wolontariatzg@caritas.pl, tel. 600 986 494 – SKC.

 

 

Zdrapka Wielkopostna

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny włącza się w akcję Zdrapka Wielkopostna.

W roku ubiegłym nasza Caritas nabyła 500 sztuk zdrapek, które rozdysponowaliśmy wśród wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz chętnych diecezjan.

Plansza-kalendarz (począwszy od Środy Popielcowej) zawiera „pola” do zdrapania na każdy dzień Wielkiego Postu oraz Wielki Tydzień. Treść poleceń realizuje się w trzech wymiarach: post, jałmużna, modlitwa. Zainteresowanych nabyciem większej ilości zdrapek prosimy o kontakt.

Kontakt: Dominika Łapucha, wolontariat.zg@caritas.pl, tel. 600 986 494.

 

Zakochani Dla Chorych

Zapraszamy opiekunów i wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas do zorganizowania akcji „Zakochani dla Chorych” (11-14 lutego).

Szkolne Koła Caritas, które zdecydują się realizować tę akcję, prosimy o kontakt, ponieważ media są zainteresowane działaniami SKC i chętnie przyjadą do Państwa szkoły zrobić materiał.

Kilka informacji o akcji: 11 lutego obchodzić będziemy XXVIII Światowy Dzień Chorego (o szczegółach obchodów będziemy informować na naszej stronie internetowej). Termin ten zbiega się z dniem zakochanych, który w tradycji obchodzimy dnia 14 lutego. Jest to dobry czas na zorganizowanie wspólnej akcji na rzecz osób chorych. W latach ubiegłych wolontariusze z SKC podczas przerw międzylekcyjnych prowadzili sprzedaż ciast, gofrów, popcornu, napojów, gadżetów walentynkowych: np. kartek, serduszek, a także zbiórek pieniężnych, z których dochód przeznaczyli na leczenie i rehabilitację osób chorych z własnego środowiska (szkoły, miejscowości, osiedla). Celem akcji „Zakochani dla chorych” jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych. Zachęcamy do organizacji akcji!

Kontakt: Dominika Łapucha, wolontariat.zg@caritas.pl, tel. 600 986 494.

 

INSTYTUT FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNY

„TEOLOGIA W MIEŚCIE”

 

CO TO JEST „TEOLOGIA W MIEŚCIE”

„Teologia w mieście” to cykl 10 spotkań wokół zagadnień z Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu, teologii moralnej, teologii dogmatycznej i fundamentalnej oraz społecznego nauczenia Kościoła.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ

Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją znajomość nauczania Kościoła katolickiego i tych, którzy noszą w sobie pytania o Boga, Kościół i swoją własną drogę wiary. Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek czy wykształcenie; zarówno osoby zaangażowane w ruchy i wspólnoty kościelne jak i osoby poszukujące.

GDZIE I KIEDY?

Sezon I „Teologii w mieście” rozpocznie się 15 lutego 2020 r. i trwać będzie do końca czerwca 2020 r. Spotkania odbywać się będą w sobotnie przedpołudnia począwszy od godz. 9.30 do godz. 12.50. Każdorazowo uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów z przerwą na kawę/herbatę między 11.00 a 11.20. Spotkania odbywać się będą równolegle w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.: dla Zielonej Góry – w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein (ul. Bułgarska 30), dla Gorzowa Wlkp. – w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty (ul. 30 stycznia 1).

ZAPISY

Aby się zapisać należy na adres e-mail: sekretariat@ift.zgora.pl wysłać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) oraz informację, w którym mieście chcecie Państwo uczestniczyć w spotkaniach (Zielona Góra/Gorzów Wlkp.). Ponadto należy pobrać ze strony instytutu kwestionariusz osobowy:

http://www.ift.zgora.pl/index.php/teologia-w-miescie/zapisy

wypełnić, zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych i złożyć podczas pierwszego spotkania u osoby prowadzącej/można również kwestionariusz osobowy przesłać pocztą tradycyjną na adres Instytutu (IFT – ul. Bułgarska 30, 65-647 Zielona Góra).

OPŁATY

Koszt kursu – 150 zł/sezon (bez względu na to w ilu spotkaniach sezonu się uczestniczy). Płatność należy uiścić na konto: 72 1020 5402 0000 0502 0312 7545, Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein, ul. Bułgarska 30, 65-647 Zielona Góra tytułem: Teologia w mieście – sezon I / imię i nazwisko / Zielona Góra bądź Gorzów Wlkp.

  1. Mariusz Jagielski

Dyrektor IFT im. E. Stein