Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – sierpień – 2022

Intencja papieska:

– Za  małych i średnich przedsiębiorców. Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym           i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie  społeczności, w których żyją.

Intencja parafialna:    O trzeźwość w rodzinach Naszej Parafii.