Monthly Archives: Wrzesień 2022

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – październik – 2022

Intencja papieska:

O Kościół otwarty na wszystkich.        

      Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii

      i odważny w jej głoszeniu, był miejscem  

      solidarności, braterstwa i otwartości,

      doświadczając coraz bardziej synodalności. 

0GŁOSZENIA PARAFIALNE – 25.09.2022 – XXVI Niedziela zwykła.

1) 3 września w Siodle odbyło się Święto pieczonego ziemniaka zorganizowany przez pana sołtysa Leszka, Rade sołecką z mieszkańcami . W ramach tego festynu zorganizowali loterię fantową z której cały dochód – 555o zł przeznaczono na naprawę organów w naszym kościele parafialnym. Bardzo serdecznie dziękuję organizatorom za takie myślenie i realną pomoc naszej wspólnocie parafialnej !

INTENCJE MSZALNE – 25.09-02.10.2022

Sobota 18,oo –– śp ++ Irenę i Władysława Marciniszyn i Włodzimierza Borowieckiego.
Niedziela 9,oo – Dziękczynno błagalna z racji jubileuszy małżeńskich…
9,oo – Dziękczynno błagalna za Krystynę i Jana w 42 rocz ślubu; Annę, Tomasza Mazur . w 16 rocz ślubu i o zdrowie dla dzieci.
11,oo – śp ++ Męża Gustawa Rosół, syna Bogumiła i rodziców z obu stron.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 18.09.2022 – XXV  Niedziela zwykła.

18 IX 2022 – XXV  Niedziela zwykła.

 

1) Wczoraj odbyło się spotkanie wrześniowe przed bierzmowaniem młodzieży z klasy ósmej i starszej z rozdaniem indeksów dla młodzieży klasy siódmej i ich rodziców.

2) Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11,oo spotkanie rodziców dzieci komunijnych na którym wręczę dzieciom dzienniczki dziecka komunijnego i ich rodzicom stosowną pomoc…  Dzisiaj rodzice oddają deklaracje zapisujące dzieci na przygotowanie do I spowiedzi i komunii św.

INTENCJE MSZALNE – 18-25.09.2022

Sobota 18,oo –  śp ++Władysława, Marię i Wiesława Biegańskich i ++ z tej rodziny.

Niedziela 9,oo – śp + Irenę Naworską z racji imienin.

                  9,oo – śp + Jan Tartak

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 11.09.2022 – XXIV Niedziela zwykła.

1) Rozpoczynamy dzisiaj w Polsce XII Tydzień Wychowania pod hasłem „ Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11,oo rodzice,  zamieszkujący naszą parafię, zapisują dzieci na przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. a rodzice dzieci klasy VII, zapisują młodzież na przygotowanie do Bierzmowania w sobotę 17 IX po Mszy św. o godz. 18,oo. Młodzież ta otrzymuje indeksy.

2) Spotkanie wrześniowe młodzieży przed bierzmowaniem w sobotę 17 września o 17,5o z indeksami.

INTENCJE MSZALNE – 11-18.09.2022

Sobota 18,oo – W 35 rocz ślubu Aldony i Jana Pużak dziękczynno błagalna i za dzieci.

18,oo – Za Gabrysię i Antosia z racji urodzin dziękczynno błagalna.

Niedziela 9,oo – W 33 rocz ślubu Anny i Piotra Marciniszyn i za dzieci dziękczynno błagalna.

11,oo – śp + Wincenty Czekański.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 04.09.2022 – XXIII Niedziela zwykła.

1) W ubiegły czwartek 1 września dzieci i młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny na Mszy św. o godz. 8,oo. Zapraszam rodziców z dziećmi oraz młodzież przed bierzmowaniem do spowiedzi i Komunii św. codziennie 15 minut przed każdą Mszą św…

2) Najbliższy Kurs Przedmałżeński rozpocznie się w niedzielę 11 w  IX o godz. 18,oo w parafii Miłosierdzia Bożego w Żarach.

3) W sobotę 10 września Pielgrzymka i naszych mężczyzn do Międzyrzecza pod hasłem: „Wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci”. Proszę o zabranie ze stolika folderu z planem pielgrzymki i zachęty do wzięcia w niej udziału…

INTENCJE MSZALNE – 04 -11.09.2022

Sobota 18,oo –  śp ++ Władysława, Leontynę Fafuła; męża Władysława, syna Stanisława, brata,            .                             bratową i ciocię Janinę.

18,oo – sp + Tatę Stanisława Czarneckiego w 1 rocz śmierci.

Niedziela 9,oo – śp ++ Leszka Sołtysiak w 13 rocz śm i Jerzego Sołtysiak.                                                            .                9,oo – śp ++ Marię i Jana Marciniszyn.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Różańcowej na miesiąc – wrzesień – 2022

Intencja papieska:

O zniesienie kary śmierci.        

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi

w nienaruszalność i godność osoby, 

została zniesiona w ustawodawstwie

wszystkich państw świata. 

Intencja parafialna

        Módlmy się za dzieci i młodzież w nowym roku

       szkolnym o błogosławieństwo w nauce

       oraz o zdrowie i siły dla nauczycieli

       i wychowawców.