Daily Archives: 24 lutego 2024

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 25.02.2024 – II Niedziela Wielkiego Postu.

1) Od kilku lat w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce wraz z Dziełem Pomocy Misjom „Ad Gentes” zaprasza do modlitwy i materialnego wsparcia polskich misjonarek i misjonarzy. Tegoroczny Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami przeżywamy pod hasłem: „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”. Nakaz Chrystusa „Idźcie i głoście” ukazuje nam zadanie dzielenia się Ewangelią z ludźmi na całym świecie. Niech nasza modlitwa i ofiary składane przy wyjściu do puszek będą wyrazem odpowiedzialności za Kościół Chrystusa do którego należymy od chrztu św.

INTENCJE MSZALNE – 25.02-03.03.2024

Sobota 18,oo –  śp + Cecylię Ablakimow.

Niedziela 9,oo – śp ++ z Rodzin Dworeckich,  Serwickich, Sysaków i dusze zapomniane.

12,oo – wolna

Szczepanów 10,3o – wolna