V Spotkanie Synodalne

Piąte i ostatnie już  spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbyło się 24.02.2018 r.Spotkanie odbyło się pod hasłem „Parafia jako wspólnota miłosierdzia” i dotyczyło roli parafii w dziele  realizacji chrześcijańskiego świadectwa miłosierdzia.  W toku dyskusji dokonano analizy i oceny form charytatywnych działań podejmowanych w parafii w tym obszarze. W parafii działa Parafialny Zespół Caritas i Grono Wspierających Ubogich. Parafialny Zespół Caritas uczestniczy w programie pomocy żywnościowej, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Ze środków pozyskanych dzięki ofiarności Grona Wspierających Ubogich finansowany jest wakacyjny wypoczynek dzieci w ramach ruchu oazowego i dofinansowane są warsztaty muzyczne naszej scholi. Parafianie wykazują się też dużą wrażliwością i ofiarnością w licznie przeprowadzanych zbiórkach. Bardzo chętnie nabywają świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i paschaliki w okresie Wielkiego Postu. W ramach poprawienia komunikacji i możliwości głębszego rozeznania różnych potrzeb wśród parafian zaproponowano umieszczenie w przedsionku kościoła tablicy z ofertami  konkretnej pomocy deklarowanej przez parafian i prośbami o pomoc zgłaszanymi przez potrzebujących.

Zgłoszona na poprzednim zebraniu kandydatura Jacka Stroynowskiego została przyjęta na posiedzeniu Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w dniu 23 lutego i będzie on jednym ze świeckich uczestników synodu diecezjalnego. Również nasz ks. Proboszcz został obdarzony zaszczytem uczestnictwa w synodzie jako reprezentant kapłanów  dekanatu żarskiego.