I Spotkanie Synodalne

Pierwsze zebranie Parafialnego Zespołu Synodalnego w naszej parafii odbyło się 14.10.2017, a jego temat przewodni brzmiał: „Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele”. Wybrano na nim sekretarza zespołu w osobie Eugeniusz Zagórskiego. Zespół omawiał problemy zaangażowania wiernych w życie i działalność parafii.

 

 

Skład Parafialnego Zespołu Synodalnego:

Eugeniusz  Zagórski
Jerzy Węgier
Jan Tartak
Piotr Marciniszyn
Tomasz Kusz
Andrzej Stachów
Ks. Tomasz Matyjaszczyk
Krystyna Januszewicz
Halina Stroynowska
Genowefa Piwko
Sylwia Jaskuła
Mirosław Szymeczko
Małgorzata Marciniszyn
Robert Pieniakowski
Marta Goldewicz

Synod diecezjalny jest zebraniem kapłanów i innych wiernych określonej diecezji w celu świadczenia pomocy biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu właściwej mu funkcji kierowania Kościołem lokalnym. Zwołanie synodu należy do biskupa diecezjalnego. On również proponuje tematy do synodalnej dyskusji, przewodniczy sesjom synodu, a w końcu podpisuje dokumenty końcowe i poleca ich ogłoszenie.
Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia właściwej fazy synodu diecezjalnego, która rozpocznie się 19 marca 2018 r.
Zaplanowano pięć niedziel synodalnych. W każdą z tych  pięciu niedziel synodalnych księża wygłoszą na Mszy św. tematyczną homilię podejmującą problematykę synodalną. Następnie w dogodnym dla parafii dniu będzie nabożeństwo z modlitwą za synod i za Kościół diecezjalny, a po nim zbierze się Parafialny Zespół Synodalny.
Każde zebranie parafialnego zespołu synodalnego obejmuje część modlitewną i dyskusyjną.
Część modlitewna spotkania parafialnego zespołu synodalnego  jest przeprowadzana w formie nabożeństwa, w oparciu o konspekty opracowane przez Komisję Przygotowawczą synodu.
Po zakończeniu części modlitewnej odbywa się część dyskusyjna spotkania parafialnego zespołu synodalnego. Przeprowadza się ją w oparciu o konspekty opracowane przez Komisję Przygotowawczą synodu.
Po zakończeniu spotkania parafialnego zespołu synodalnego jego sekretarz przekazuje do Sekretariatu synodu wnioski z dyskusji przy pomocy formularza elektronicznego dostarczonego przez Sekretariat synodu. Zebrany w ten sposób materiał pomoże w dokładniejszym określeniu tematów właściwej debaty synodalnej.

MODLITWA SYNODALNA
DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH 

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,
ogarnięci Bożą Miłością
oddaliście życie dla Chrystusa,
świadcząc o prawdzie Ewangelii.
Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi
dar Ducha i łaskę przemiany,
aby zbawcza moc Chrztu świętego
kierowała naszą służbą w Kościele.
Pomóżcie nam zachować czujność,
wypraszajcie łaskę modlitwy,
i wspierajcie w składaniu świadectwa.
Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących
i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.
Niech Wasza odwaga
pociągnie małodusznych i umocni słabych,
a wszystkich uwolni od lęku
przed mocami ciemności i potęgami tego świata.
Waszemu wstawiennictwu powierzamy
Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,
by gorejące pochodnie Męczenników
prowadziły go ku nowym czasom.
Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,
pochyli się nad naszą słabością
i obdarzy łaską nawrócenia,
a zebrany na Synodzie Kościół
zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa,
który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.