IV Spotkanie Synodalne

IV spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego odbyło się w sobotę 03.02.2018 r. i było ukierunkowane na sprawę misji czyli głoszenia Ewangelii. Czy jesteśmy pokoleniem, które przekaże ją dalej ?  W trakcie spotkania zastanawiano się jak ogłosić Ewangelię poza tradycyjnymi miejscami, jak świątynia, sala parafialna, szkoła iczy w parafii istnieją jakieś inicjatywy ewangelizacyjne?  Zauważono, że takimi działaniami są m.in. publiczne czytanie pisma świętego w okresie Bożego Narodzenia przy szopce w centrum miasta czy droga krzyżowa prowadzona  ulicami naszego miasta z inscenizacją męki Pańskiej. Także wprowadzone przez księdza proboszcza od pierwszej niedzieli ostatniego adwentu wyświetlanie przed każdą mszą św. niedzielną filmu objaśniającego słowa aktualnej Ewangelii oraz wprowadzającego w modlitewną atmosferę zbliżającej się mszy św. odgrywają dużą rolę w ewangelizacji wiernych. Dodatkowo zaproponowano wykorzystanie  lokalnej gazetki „Echo Kunic” do przekazywania treści ewangelicznych.

Na spotkaniu wyłoniono kandydata do wyborów na dekanalnego delegata na synod. Został nim Jacek Stroynowski.