III Spotkanie Synodalne

9-tego grudnia 2017 odbyło się trzecie spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego, którego tematem wiodącym była rola Parafii jako środowiska wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego. Problem ten rozpatrywano w następujących aspektach:

  • Formy modlitwy praktykowanej przez wiernych. Rozważano możliwość zwiększenia aktywności modlitewnej wiernych poprzez zwiększenie frekwencji w nabożeństwach okresowych ( droga krzyżowa, nabożeństwa majowe, różańcowe, roraty) oraz adoracji naszej patronki . Wysunięto propozycję umieszczania na ławkach kartek w wydrukowanymi modlitwami w celu ułatwienia modlitwy osobistej podczas mszy św.
  • Sakramenty. Uczestnictwo wiernych we mszy św. w niedziele i święta. Zaobserwowano spadek udziału parafian w liturgii mszy św. i sakramentach pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Pozytywnie oceniono udział lektorów i organisty w sprawowaniu liturgii.
  • Słowo Boże. Stwierdzono niski poziom zainteresowania wiernych Pismem św. Aby to zmienić, od pierwszej niedzieli Adwentu, przed każdą mszą św. niedzielną jest wyświetlany dziesięciominutowy film objaśniający słowa ewangelii, by przygotować wiernych do głębszego i pełniejszego odbioru słowa Bożego w czasie mszy św.