Monthly Archives: Marzec 2019

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Plan  Rekolekcji  Wielkopostnych – Żary 2019

„Nawrócenie to chwila życia, ale praca nad sobą

Trwa jednak przez całe życie człowieka”.

Sobota 6 IV

…Dotknij Panie moich oczu, mego serca, abym przejrzał…

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 31.03.2019 – IV Niedziela Wielkiego Postu.

  1. Pragnę podziękować za wieloletnią współpracę pani organistce Krystynie Januszewicz, która dzisiaj kończy prace w naszej parafii a podejmuje w parafii N Serca PJ w Żarach. Bóg zapłać!

INTENCJE MSZALNE – 31.03-07.04.2019

Niedziela 9,oo – W 43 rocz. Małżeństwa Bożeny i Mieczysława Marciniszyn dziękczynno bł.

9,oo – Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Fida i za dzieci i wnuki.

11,oo – śp ++ Kazimierę Sysak w 2 rocz. Śm i jej rodziców.

11,oo – śp + Mariennę Podewską w 1 rocz śm.

OGŁOSZENINA PARAFIALNE – 17.03.2019 – II Niedziela Wielkiego Postu.

1) Dzisiaj, w 2 niedzielę Wielkiego Postu, przezywamy dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami pod hasłem: ”Misjonarze mocą Ducha”. Przy wyjściu, zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł Pomocy „Ad Gentes”.

INTENCJE MSZALNE – 7-24.03.2019

Niedziela 9,oo –    śp ++Irenę, Stanisława i Jana Krzysków.

9,oo –  śp ++Rodziców: Adama i Stefanię, siostrę Antoninę i Helenę i Bronisława.

11,oo – śp ++Emilię i Mieczysława Mazurkiewicz i Marcina, Wiktorię, Stefanię i

Dionizego Czereda.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 10.03.2019 – I Niedziela Wielkiego Postu.

1) W ubiegłą środę popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czas nawrócenia i pokuty. Zapraszam na nabożeństwa pokutne Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 17,3o i Gorzkich Żali z nauka pasyjna w niedziele o godz. 17,3o z nauką pasyjną. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 6 kwietnia w sobotę i zakończa się 9 kwietnia we wtorek; przeprowadzi je ks. dr Jacek Błażkiewicz z Międzyrzecza. Spowiedź wielkopostna – 8 kwietnia w poniedziałek. Módlmy się o błogosławione owoce rekolekcji i za ojca rekolekcjonistę.

INTENCJE MSZALNE – 10.03-17.03.2019

Niedziela 9,oo –   śp +Anielę Wilga i wszystkich zmarłych z tej rodziny.

9,oo – ++Marianna Mariańska w 15 rocz śm oraz Helenę i Piotra Mariańscy.

11,oo –  ++Anna, Szczepan, Jozef, Jan, Karol Czarni i ++ z tych rodzin.

11,oo – śp ++Tadeusz Sitarek oraz Józef i Marianna Sitarek.

INTENCJE MSZALNE – 03-10.03.2019

Niedziela 9,oo –  śp + Kazimierz Maj z racji imienin o radość nieba.

9,oo –  ++ z rodziny Piróg: mamę Pelagię, tatę Aleksandra, braci Andrzeja i Pawła.

11,oo – Za Jasia w 6 rocz. Urodzin i jego rodziców dziękczynno błagalna.

18,oo – O łaskę wiary dla dzieci i rodziców w 43 rocz. Ślubu Kazimierza i Jadwigi.