OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 21.03.2021 – V Niedziela Wielkiego Postu.

1) W ubiegły piątek 19 marca z woli Ojca św. Franciszka rozpoczęliśmy, Rok św. Rodziny, który potrwa do 26 czerwca 2022 roku. Ogłaszając ten rok papież Franciszek chce na nowo zwrócić uwagę świata na miłość w rodzinie. Wcześniej 8 grudnia 2020 roku papież Franciszek ogłosił  Rok Świętego Józefa w 15o rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła. Pragnie też pomóc naszym rodzinom aby stawały się Kościołami domowymi za wstawiennictwem tego patrona. Na ławkach mamy folderki okolicznościowe z modlitwami do codziennego odmawiania i odkrywania pomocy… Można je zabrać do domu by pomagały w codziennej modlitwie.

2) Kampania Różańcowa – Eucharystia – Różaniec – Pokuta. To zorganizowana akcja modlitewno pokutna katolików, mająca za cel walkę z wszelkimi przejawami zła. Akcja została rozpoczęta 12 września 2020 w Niepokalanowie i potrwa do wypełnienia się obietnicy Maryi: „ Na koniec moje niepokalane serce zatryumfuje”.  Zapraszamy do modlitwy o tryumf Niepokalanego Serca Maryi w nas, naszych rodzinach, ojczyźnie i na całym świecie. Bliższe informacje w gablocie i u pani G. Piwko.

3) W ubiegłą niedzielę rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii z księdzem Pawlukiewiczem; dzisiaj kolejna nauka i w tygodniu na Mszy św. o 18,oo i zakończenie w przyszłą Niedzielę Palmową. Nasze dzieci i młodzież jutro 22 III rozpoczynają rekolekcje w   ramach ogólnopolskich – dzieci od 9,3o a młodzież od 12,3o – transmitowane przez TVP3. Proszę rodziców, dziadków o przypomnienie, przypilnowanie i podpisy w indeksach dzieci i młodzieży.

4) W czwartek 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Zapraszam,  jak co roku,  do podjęcia na Mszy św. o godz. 18,oo Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego; jest to osobista modlitwa o ocalenie życia dziecka znanego Bogu a zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy…

5) Zapraszam dzisiaj na nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną o 17,3o i w piątek na ostatnią Drogę Krzyżową przygotowaną przez naszych lektorów i lektorki.

6) Bóg zapłać 4 rodzinom z ul. Łąkowej za posprzątanie i zabezpieczenie naszej świątyni , szczególnie tu pracującym i składającym ofiary do komitetu parafialnego na ogrzewanie. Zapraszam w przyszłą sobotę o godz. 9,oo mieszkańców ul. Niepodległości.

7) Za tydzień w Niedzielę Palmową, po Mszy św. o godz. 11,oo obowiązkowe  spotkanie rodziców dzieci komunijnych ( z dzienniczkami) a w sobotę młodzieży przed Bierzmowaniem.

8) Przy wyjściu nabywamy prasę katolicką i składamy ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękuję korzystającym z dyspensy rodzinom i składającym ofiary „ na tacę”  na nasze konto parafialne na numer : 94  2030  0045  0226  2490.